Zdravko Mamić, koji se posljednjih nekoliko godina sklonio od hrvatskog pravosuđa, razvija biznis sa solarnim elektranama u Bosni i Hercegovini. Prema izvješću portala Akta.ba, postao je jedan od vodećih ulagača u ovu industriju.

Firma Plavo sunce d.o.o., čiji je vlasnik Mamićeva kćerka Iva Mamić, dobila je energetske dozvole za izgradnju 10 solarnih elektrana. Ugovor o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti potpisan je prije godinu dana između Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i firme GS Plavo Sunce iz Čitluka.

Firma u vlasništvu Mamićeve kćerke Ive Mamić i nije jedina. "IM sunce", "Zidinsko sunce", "Ecco solar energy" također su firme o čijim ulaganjima brine upravo kćerka Iva. Ovim poduzećima se može dodati i "Majsko sunce" koju je osnovala njegova sadašnja partnerica Jelena Planinić s kapitalom od 80.000 KM.

Neki od tih projekata su već u fazi realizacije, poput zahtjeva za izgradnju trideset fotonaponskih elektrana u Mostaru.

Osim Plavog sunca, Iva Mamić je vlasnik i drugih firmi poput "IM sunce", "Zidinsko sunce", "Ecco solar energy" te "Majsko sunce". Neki od tih projekata su već u fazi realizacije, poput zahtjeva za izgradnju trideset fotonaponskih elektrana u Mostaru.

Financijska izvješća ovih firmi pokazuju da su većina poslovala s gubitkom u prethodnoj godini. Primjerice, Plavo sunce d.o.o. ostvarilo je prihod od 1,5 milijuna KM, ali je imalo gubitak veći od 700.000 KM. Slično, i ostale firme u vlasništvu Mamićevih članova obitelji također su zabilježile negativne rezultate poslovanja.

IM Sunce d.o.o. Čitluk osnovano je 2022. godine sa kapitalom od 10.000 KM. Prošle godine ostvarila je prihod od 51.902 KM i također poslovala u minusu pd preko 100.000 KM. Inače, ova je firma u veljači ove godine predala zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za trideset (30) fotonaponskih elektrana: FNE MI SOLIS 1 do FNE MI SOLIS 30, izlazne snage svaka po 990 kW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu Slipčići u Mostaru.

Zidinsko sunce d.o.o. Tomislavgrad osnovano je također 2022. godine, a u ovoj firmi Iva Mamić vlasništvo dijeli sa Mirom Mamićem. Prošle godine su prihodovali 103.842 KM i zaradili 14.421 KM. Sa ovom firmom planiraju graditi solarnu fotonaponsku elektranu ZIDINE 1 i ZIDINE 2 u Tomislavgradu.

 "Ecco solar energy" d.o.o. Čitluk koja je također poslovala sa gubitkom od 619.150 KM, dok joj je prihod iznosio tek 19.403. U ovoj frmi Iva Mamić dijeli vlasništvo sa Renatom Koraćem. Akta navodi i Majko sunce d.o.o. Ljubuški koje je ostvarilo prihod od 51.388 KM i također godinu završilo u minusu od 83.682 KM.

Iako su prošle godine poslovale u gubitku, po mišljenju novinara Akta.ba. očekuje se da će kada završi investicijski ciklus Mamići će na proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora zaraditi stotine milijuna eura.

Iva Mamić, najmlađa od troje djece Zdravka Mamića, vodi poslove vezane uz solarne farme u Hercegovini. Njezina uspješna karijera je i ranije bila istaknuta, a njezin otac se javno pohvalio njezinim obrazovanjem i postignućima.