Prema statističkim podacima dobivenim od prometne policije, jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća jesu nepropisne radnje u prometu, među koje spada i pretjecanje.

Pretjecanje posebno u izvangradskim uvjetima prometa, kad se vozila kreću znatno većim brzinama zahtjeva izuzetnu preglednost i dovoljno slobodnog prostora u prometnoj traci za kretanje vozila iz suprotnog smjera kojom se vrši pretjecanje, navodi Bihamk.

U većini slučajeva sigurno pretjecanje zahtjeva minimalno 700 metara preglednog prostora. To je moguće samo na nekoliko dionica izvangradskih cesta u Njemačkoj, a prema tome na još manjem broju dionica na cestama u BiH.

Proporcionalno smanjenju preglednosti, odnosno dužini ceste za sigurno pretjecanje, povećava se rizik nastanka prometne nesreće uzrokovan pretjecanjem.

Pretjecanjem na otvorenoj izvangradskoj cesti vozači ne dobivaju velike uštede na vremenu vožnje, otprilike najviše 10% od ukupnog vremena po putovanju. Tako bi npr. za putovanje od 20 km bila ostvarena ušteda u vremenu vožnje ne veća od 1,5 minuta.

Pogreške prilikom pretjecanja evidentirane su u 3% od ukupnog broja prometnih nesreća na njemačkim cestama i u 6% prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama što ukazuje na visok stepen fatalnih posljedica prometnih nesreća uzrokovanih pretjecanjem.

Postoji više faktora koji uzrokuju teže posljedice ove vrste nesreća, a ključni faktori su:

- Velika razlika brzina kretanja sudarenih vozila (frontalni sudar sa vozilom koje se kreće u suprotnom smjeru)

- Sudar sa malim preklapanjem vozila i dubokim ulazom

- Manevar u zadnji trenutak pri kojem vozilo gubi kontrolu i uzrokuje kontakt sa drugim vozilom ili sa nekom drugom preprekom.

- Pretjecanja u uslovima kako gradske tako i vangradske vožnje - uvijek je prioritet sigurnost nad brzinom

Preporuke

- Unaprijediti proces osposobljavanja vozača, te podići svijest vozača o riziku

- Izgraditi sigurnije zone za pretjecanje

- Izgraditi više cesta sa tri trake na vangradskim cestama

- Razviti odgovarajuće sisteme u vozilu koji će pomoći vozaču pri pretjecanju, posebno na vangradskim cestama

Savjeti za vozače

- Pretjecanje zahtjeva mnogo prostora. Pretjecanje ne bi trebalo započinjati ukoliko preglednost ceste i prometa nije dovoljna.

- Ušteda vremena koja se ostvari pretjecanjem je minimalna, 10% od ukupnog vremena vožnje je maksimalna ušteda.

- Treba biti oprezan kod nejasnih prometnih situacija i ukoliko stojite u koloni vozila. Neke kolone vozila mogu biti posljedica namjere skretanja vozača ulijevo.

- Pratite brzinu prilikom pretjecanja. Nakon pogrešne procijene brzine kretanja vozila iz suprotnog smjera, kao i preglednosti, odnosno prostora za pretjecanje, mnogi vozači ubrzavaju do prekomjernih brzina, što često vodi ka prometnim nesrećama sa težim posljedicama uslijed proklizavanja ili slijetanja vozila s prometne trake.

- Prilikom pretjecanja ne bi trebalo prekoračiti dozvoljenu brzinu kretanja

- Pretjecanje i ubrzavanje znatno povećava potrošnju goriva

Anketa provedena među vozačima metodom slučajnog uzorka pokazala je postojanje određenih pretpostavki o pretjecanju na izvangradskim cestama, koje su i detaljno ispitane u ovom istraživačkom radu, a to su:

- Radnje potrebne za pretjecanje je lako procijeniti i ustanoviti čak i na nepoznatim rutama (48%),

- Pretjecanje nije ili nije mnogo opasno (44%),

- Pretjecanje donosi mnogo uštede vremena kada se radi o vangradskim rutama (85% navodi ovaj argument kao razlog za pretjecanje).