Kao i u drugim ramskim župama, i u župi Prozor i ove godine, kao zahvala za urod i plodove, ali i molitva na grobovima svojih predaka i rodbine, u svim naseljima koja pripadaju ovoj župi, biti će služene svete mise "jesenskog“ blagoslova prema sljedećem rasporedu:

Borovnica - 23.9.2023. u 11,00 sati

Perići - st. groblje 23.9.2023. u 11,00 sati 
 
Paljike - 30.9.2023. u 11,00 sati 
 
Šlimac - 30.9.2023. u 11,00 sati   

Lug - 01.10.2023. u 10,30 sati

Ćališi - 07.10.2023. u 11,00 sati

Dobroša - 07.10.2023. u 11,00 sati

Gmići - 08.10.2023. u 11,00 sati

Ometala - 14.10.2023. u 11,00 sati

Prozor - 15.10.2023. u 11,00 sati