OPERTIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PROZOR-RAMA

Po zapovijedi Federalnog stožera Civilne zaštite , sve osobe koje dolaze iz inozemstva na područje naše općine obvezne su se javiti Civilnoj zaštiti tel.121, Domu zdravlja tel. 124, HES  tel. 036 771 880

PP „PROZOR-RAMA“

Dana 18.05.2020. godine u 7.00 sati od dežurnog policajca primili smo sljedeće informaciju:

Dana 17.05.2020. godine djelatnici PP PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 10 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DOM ZDRAVLJA „RAMA“

Dana 17.05.2020 godine u 20.44 sati iz Doma zdravlja „RAMA“ primili smo slijedeću informaciju:

U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama dan je protekao uz uobičajeni broj pregleda i intervencija u dane vikenda. Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na infekciju korona virusom te nije bilo ni testiranih.

Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro.

Od ponedjeljka nije više skraćeno radno vrijeme u Domu zdravlja "Rama" .

SANITARNI INSPEKTOR

Dana 17.05.2020 godine u 19.00 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo slijedeću informaciju:

U protekla 24 sata na područje naše općine pristigle su dvije osobe iz inozemstva.
- Hrvatska 1
- Njemačka 1.

      OC CZ  Prozor - Rama