Na jučeranjoj sjednici Vlade FBIH u Mostaru usvojeni su izvještaji o Aluminiju d.d. Mostar, ali i o Aluminij Industries d.o.o. Mostar, odnosno, izraelskom investitoru koji je ugašenih gigant uzeo u najam i pokušava ga oživjeti. I dok se iz ovih dokumenata vidi kako je veći dio obveza izraelskog investitora izmiren, izvještaj otkriva i probleme u pokušaju podizanja ugašene tvornice, piše Pogled.ba

Naime, prema ugovoru koji je potpisan, investitor je morao zaposliti određen broj radnika i u Aluminiju sada radi oko 170 osoba. Ali izgleda kako svi ti radnici nemaju dovoljno posla. 

Gospodarsko društvo Aluminij industrija d.o.o. Mostar dostavilo je dana 12.01.2021. godine Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije dopis u kojem navodi da je ispunio svoje obveze iz Ugovora iz članka 4 koji se odnose na upošljavanje 90 radnika, a u roku od 60 dana od pokretanja Ljevaonice, počev od 02.11.2020. godine. U dopisu se navodi da za ovaj kapacitet radnika (170) nema dovoljno poslovnih aktivnosti u pogonu Ljevaonice, te kako bi osigurao puni angažman svih 170 bivših radnika Aluminij Industrija d.o.o. Mostar želi da u skladu sa člankom 8. Sporazuma o poslovnoj saradnji, iskoristi svoje ekskluzivno pravo aktiviriranja pogona Anoda i angažirati i te radnike.

U dopisu se također navodi da je aktiviranje pogona Anoda za Aluminij Industrija d.o.o. Mostar veliki investicijski projekat sa značajnim troškovima, a u prilogu je dostavljen Plan pokretanja ovog pogona. Plan obuhvata provjeru ispravnosti opreme i puštanje u proizvodni proces Pogona, podijeljen u 3 faze koje bi obuhvatile Pregled stanja i opreme, čišćenje i sanaciju kvarova, testiranje opreme i puštanje u rad.

-U prvoj fazi bilo bi angažirano 10 radnika i trajala bi 5 dana, druga faza 30 radnika i 12tjedana, a treća 70 radnika i 2 tjedna. Navodi se takođe da bi za pokretanje Pogona Anoga bilo potrebno angažirati strane tvrtke. U dostavljenom dopisu i Planu pokretanja ne postoji rekapitualacija potrebnih novčanih sredstava za pokretanje, ne navodi se ni koliko je približno vrijednost ovog investicijskog projekta, osim da je veliki, kao ni rekapituacija očekivanih rezultata (učinka) koji bi nastali kao rezultat realizacije ovog projekta. Za realizaciju ovog projekta bilo bi potrebno da gospodarska društva Aluminij d.d. Mostar i Aluminij industrija d.o.o. Mostar, sklope „Ugovor o zakupu pogona Anoda" Temeljem potpisanog Ugovora odnosno njegovim člankom 4. točke a), c) (prethodno navedene) i točka d) koja glasi „Zaposliti minimalno 50 dodatnih radnika unutar 12 mjeseci otkad pogon Ljevaonice bude u punom proizvodnom pogonu " definiraju angažiranje minimalno 220 radnika u pogonu Ljevaonica. Svojim dopisom Aluminij Industrija d.o.o. konstatira da 170 uposlenih radnika nema dovoljno poslovnih aktivnosti u pogonu Ljevaonica, iako se ugovorom obvezao uposliti jos 50 radnika do kraja 2021. godine i Ljevaonicu staviti u puni pogon i kapacitet.

Pokretanje pogona anoda i elektrolize definirano je člankom 8. Ugovora o poslovnoj suradnji koji glasi: „Na zahtjev Partnera, Aluminij se obvezuje pokrenuti sve procedure i započeti ekskluzivne pregovore s Partnerom s ciljem reaktiviranja pogona anoda i elektrolize Aluminija od strane Partnera. U slučaju ponovnog aktiviranja pogona anode i elektrolize, tj. da su ispunjene u cjelosti obveze iz članka 4. ovog Ugovora, zatim uspješnog rada Ljevaonice u punom pogonu, Partner uzima obvezu uposliti minimalno 700 radnika u skladu sa trogodišnjim programom ponovnog pokretanja pogona elektrolize, a s nastojanjem upošljavanja najmanje 900 radnika koji će biti rasporedeni u svim proizvodnim pogonima." i člankom 11. Ugovora stavak 3. koji glasi: „Ugovome strane ugovaraju da će u slučaju iznajmljivanja i pokretanja pogona anode i elektrolize Aluminija od strane Partnera, Ugovorne strane će zaključiti poseban ugovor kojim će se regulirati uvjeti iznajmIjivanja pogona anode i elektrolize Aluminija, uključujući mjesečnu naknadu koju će Partner plaćati".

Prema odredbama članka 8. Ugovora, potrebno je da sve obveze iz članka 4. budu ispunjene (uposlenje 220 radnika, uspješan rad Ljevaonice u punom pogonu) da bi se zaključio ugovor o pokretanju pogona anoda i elektrolize i uposlilo novih 700 radnika. Aluminij Industrija d.o.o. u svom dopisu navodi da ne može osigurati uposlenost 170 radnika u pogonu Ljevaonica, niti navodi u kojem stupnju i kojem kapacitetu rada je trenutno pogon Ljevaonice.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije smatra da još nisu stečeni, odnosno ispunjeni svi preduvjeti iz članka 4. Ugovora temeljem kojih bi gospodarska društva Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industrija d.o.o. Mostar pristupila potpisivanju novog Ugovora o zakupu pogona Anode - navodi se u dokumentu koji je jučer usvojen na Vladi FBIH.

U prijevodu, izraelski investitor želi pokrenuti Anode, ali mu Vlada to ne dopušta. Dvije strane će vjerojatno nastaviti razgovarati na ovu temu u vremenu pred nama.