Radna grupa NSRS-a definirala je Izmjene Zakona o dopuni kaznenog zakona Republike Srpske te ih po proceduri uputila Vladi RS-a.

Ovaj i još jedan zakon naći će se pred zastupnicima u petak na posebnoj sjednici, koja je uslijedila kao reakcija na nametanje zakonskih odredbi kojima se zabranjuje negiranje genocid.

Kako su pojedini članovi pravnog tima NSRS-a rekli za N1, sve je rađeno po dogovoru lidera srpskih stranaka od ponedjeljka .

Precizirano je da se u zakonu dodaju članovi:

– Tko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

– Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

– Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službena ili odgovorna osoba ili osoba u institucijama vlasti ili organu koji se financira iz javnog proračuna, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

– Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.