Sa zadovoljstvom, kao v.d.ravnatelja Osnovne škole Marka Marulića Prozor, mogu kazati da smo završili proces formiranja Vijeća roditelja i škole te da smo iz Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća izabrali kandidate za članove Školskog odbora i uputili zahtjev Osnivaču da izvrši svoju zakonsku obvezu i izabere kandidate za članove Školskog odbora i ispred Osnivača kako bi se sukladno propisu pristupilo konačno imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Marka Marulića Prozor.

Treba napomenuti da našim dosadašnjim kandidatima za Školski odbor nije istekao mandat, ali zbog postignutog  dogovora sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa Mostar i Osnivačem organizirani su roditeljski sastanci, formirano Vijeće roditelja i škole i izabrani kandidati za Školski odbor.

Zanimljivo je da se i Ured  načelnika oglasio priopćenjem u kojem po prvi put do sada poziva roditelje da se odazovu na roditeljske sastanke, na čemu se zahvaljujem, jer je to još više demokratiziralo izbor roditelja u Vijeće roditelja i škole, ali nikako se ne mogu složiti s dijelom tog priopćenja u kojem se navodi da se izaberu kvalitetni predstavnici. Što po sebi znači kvalitetan predstavnik? - ili ako se biraju roditelji - kvalitetan roditelj?  Osobnog sam stava da roditelje možemo dijeliti na one koji žele više ili manje raditi na dobrobit naše djece i naše škole i da su izabrani oni koji će svojim trudom i radom raditi na poboljšanju uvjeta rada škole.

Smatram da naša škola ni po čemu nije zaslužila da bude „škola slučaj“ kako se često može čuti.

Mi smo, kao i do sada ispunili svoje obveze i preduvjete za konačno  imenovanje Školskog odbora kao organa upravljanja školom, i iskreno vjerujem da će se imenovati Školski odbor koji će zajedno sa djelatnicima škole, Vijećem roditelja i škole, Vijećem učenika škole, Osnivačem, Ministarstvom te drugim relevantnim institucijama raditi na poboljšanju uvjeta rada škole, stvaranju optimalnih uvjeta za učenje i podučavanje.

Zahvaljujem se svim roditeljima učenika naše škole na odazivu na roditeljske sastanke i izboru svojih predstavnika preko kojih će moći ostvarivati svoje ideje i prijedloge koji su od vitalnog interesa za školu i dom.

Mogu napomenuti da je s Osnivačem već dogovorena obnova školskog namještaja, a sa NDC-om početak uređenja školskog dvorišta. U tijeku su i dogovori oko nabavke školske lektire.
 
    v.d.ravnatelja škole
    Slavko Bilić