Analiza oblasti računarskog programiranja, savjetovanja i djelatnosti u vezi s njima, prema podacima bon.baze, pokazali su da je ovo jedna od najbrže rastućih oblasti gospodarstva u BiH sa ukupnim rastom od 72% u proteklih 5 godina, priopćeno je iz Agencije TEC, prenosi Indikator.ba.

Ovaj sektor danas doprinosi sa oko 150 milijuna KM ukupnom GDP-u. Operativni prihodi kompanija ove oblasti porasli su u odnosu na 2010. za 60%, broj zaposlenih gotovo 67%, a neto dobit se utrostručila.

Agencija TEC analizirala je sve kompanije ove oblasti u oba entiteta, ukupno 423, od čega 386 malih, 28 srednjih i 9 velikih gospodarskih subjekata.

Primjer TOP 5 kompanija sa rastom prihoda

PRIHOD 2011 2014 %
Walter IT Solutions d.o.o. 146.424 1.376.451 840%
Fitnet-Online d.o.o. Mostar 113.336 1.046.208 823%
LogIn Service d.o.o. Sarajevo 199.774 1.269.595 536%
NSoft d.o.o. Mostar 615.143 3.247.879 428%
MISTRAL TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo 295.203 1.372.974 365%

Potrebno je napomenuti da je uvjet za izbor kompanija za analizu po ovim pokazateljima bio minimalan prihod od 1000.000 KM u 2011, odnosno minimalno 10 zaposlenih.

Podaci pokazuju da su, u razdoblju od 2010. do 2014., operativni prihodi kompanija ove oblasti porasli sa 166.920 KM na 328.226 KM dakle za gotovo 60% a broj zaposlenih porastao za više od 66%, sa 1.891 na 2.845.

Neto dobit kompanija ove oblasti više se nego utrostručila – sa 15.005 na 43.655 KM a većina te dobiti ostvarena je „izvozom".

Tako je 2011. izvoz kompanija ove oblasti iznosio 31.480 KM što je u 2014. preraslo u 59.416 KM. Ovaj porast „izvoza" iznosio je, dakle, 53%.

Primjer TOP 5 kompanija s rastom zaposlenih

Broj radnika 2011 2014 %

NSoft d.o.o. Mostar 12 82 583%
ITINERIS d.o.o. 15 75 400%
MISTRAL TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo 14 49 250%
LogIn Service d.o.o. Sarajevo 13 44 238%
INFOBIP BH d.o.o. 15 40 167%

Vjerujemo da bi ovakva saznanja mogla pokrenuti nadležne institucije da donesu kvalitetnije odluke za razvoj ove oblasti, omoguće bolje uvjete rada i proces adekvatnog obrazovanja kadra, što bi ponukalo poduzetnike sa znanjem iz ove oblasti da osnivaju kompanija a investitori ulože u ovu oblast.

Ovo je jedna od nedovoljno iskorištenih oblasti gospodarstva u koju svakako treba ulagati, zaključuju u Agenciji TEC.