Svi Hrvati podrijetlom iz BiH imaju pravo sudjelovati na Općim izborima u BiH za što je potrebna valjana i pravovremena registracija za glasanje. Upravo iz tog razloga važno je da se svi birači iz inozemstva koji žele ostvariti svoje biračko pravo na predstojećim Općim izborima u BiH registriraju do 24. srpnja 2018. godine.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO GLASA IZVAN BiH?

OSOBE SA PRIVREMENIM BORAVKOM U INOZEMSTVU

Za njihovu prijavu potrebna je:

- Kopija bilo kojeg važećeg dokument iz BiH (osobna, putovnica ili vozačka dozvola)
- Popunjen PRP-1 obrazac (primjer popunjenog obrasca)

IZBJEGLE OSOBE

Osobe koje nemaju važeći BiH dokument.
Ovoj skupini pripadaju oni koji su se nalazili na popisu stanovništva iz 1991. godine, a izbjegli su za vrijeme rata i nikad nisu imali dokument iz BiH nakon rata, ali nisu odjavili državljanstvo BiH. Ovoj skupini pripadaju također i oni koji imaju prijavljeno prebivalište u BiH, ali ne žive u BiH i nemaju važeći BiH dokument.

Za njihovu prijavu potrebna je:

- Kopija važećeg dokumenta države domaćina (sa fotografijom)
- Popunjen PRP-1 obrazac (primjer popunjenog obrasca)
- Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci od dana prijave za glasovanje izvan BiH
- Uvjerenje o državljanstvu BiH mogu zatražit od koordinatora u BiH po mjestu boravka 1991. godine

KAKO DOBITI UVJERENJE O BiH DRŽAVLJANSTVU?

- Uvjerenje o državljanstvu izdaje se u matičnim uredima na području FBiH i RS
- Osobama koje su upisane u knjigu državljana u FBiH ne može se izdati uvjerenje o državljanstvu u RS i obratno
- Prije izdavanja uvjerenja o državljanstvu potrebno je zatražiti postupak verifikacije u matičnom uredu u mjestu rođenja ili upisa u knjigu državljana ako se do tada nije tražio navedeni dokument
- Nakon verifikacije u mjestu rođenja ili upisa u knjigu državljana, uvjerenje o državljanstvu se može zatražiti u bilo kojem matičnom uredu u entitetu u kojem je osoba upisana u knjigu državljana

GDJE GLASOVATI?

- Osobnim dolaskom na biračko mjesto u mjestu prebivališta (nije potrebno ako se prijavite za dopisno glasovanje do 24. srpnja)
- U veleposlanstvima i konzularnim predstavništvima BiH u inozemstvu
- Putem pošte

Rokovi za registraciju za glasovanje putem pošte

- Prijave birača za glasovanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Središnje izborno povjerenstvo BiH najkasnije do 24. srpnja 2018. godine u 24:00 sata
- Nakon prijave za glasovanje izvan BiH, glasački listić sa svim uputama dolazi na adresu izvan BiH koja je navedena u prijavi

Informacije o načinu prijave za glasovanje putem pošte

Prijave za glasovanje izvan BiH mogu se poslati:

Poštom na adresu:
Izbori u Bosni i Hercegovini
Poštanski pretinac 451
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefaksom na sljedeće brojeve:
+387 33 251 333
+387 33 251 334

E-mailom:
Elektronskom poštom na e-mail: [email protected]
Provjera pristigle prijave može se provjeriti na e-mail: [email protected]

VAŽNE NAPOMENE:

- Glasovanjem na Općim izborima u BiH ne gube se prava u državi u kojoj osoba ima boravište ili prebivalište
- Vađenjem dokumenata za Opće izbore u BiH ne gubi se državljanstvo države sadašnjeg prebivališta ili boravka niti bilo kakva stečena prava u toj državi
- Biračima koji su na lokalnim izborima 2016. godine glasovali izvan BiH, Središnje izborno povjerenstvo BiH dostavlja obrazac prijave PRP-2 na adresu koju su naveli prigodom posljednje prijave za glasovanje izvan BiH
- Ukoliko niste dobili PRP 2 obrazac na kućnu adresu tada možete popunjen obrazac PRP1 uz priloženu kopiju jednog od važećih identifikacijskih dokumenata dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH

Više informacija o Općim izborima u Bosni i Hercegovini u 2018. godini pronaći možete na internetskoj stranici www.srceponosno.com ili putem INFO telefona: +385 (0)1 5494 490.