Gluhe i nagluhe osobe u Brčko distriktu nemaju status osoba sa invaliditetom zbog čega su uskraćeni za prava na stalnu novčanu pomoć i tuđu njegu, rekla je tajnica Udruženja gluhih i nagluhih osoba Saja Marinković. 

Primanja Marinkovićeva je navela da oštećeni sluh sam po sebi nije dovoljan da bi netko dobio status osoba sa invaliditetom, te da taj status u distriktu mogu da dobiju samo u slučaju da imaju još neke udružene bolesti ili oštećenja. 

"U Republici Srpskoj i Federaciji BiH gluhe i nagluhe osobe imaju osobne invalidnine koje primaju svakog mjeseca. Najviše što bi njima značilo je da se njihov status u distriktu definira kako bi imali prava na mjesečnu invalidninu", rekla je Marinkovićeva novinarima povodom Svjetskog dana i tjedna gluhih i nagluhih osoba. 

Ona je podsjetila da Fond zdravstvenog osiguranja distrikta ovoj kategoriji ljudi refundira polovinu troškova za kupovinu slušnog aparata, a da baterije nabavljaju o svom trošku. Marinkoviće je rekla da gluhi u distriktu nailaze i na brojne druge probleme zbog komunikacije, jer njihov invaliditet nije vidljiv u društvu. 

Znakovni jezik Istaknula je da im je najviše potreban tumač prilikom posjete liječniku, jer se teško mogu sporazumijeti zbog čega postoji bojazan od uspostavljanja pogrešne dijagnoze. 

Iako je znakovni jezik u BiH zakonom uveden u upotrebu 2009. godine i zakon ocijenjen kao dobar, Marinkovićeva je naglasila da se on ne primjenjuje onako kako je propisano, te dodala kako jedinog tumača imaju u Udruženju. Udruženje će predložiti Vladi distrikta da im osigura sredstva za financiranje školovanja tumača kojih nema dovoljno ne samo u distriktu, nego u cijeloj BiH. 

Marinkovićeva je navela da su ta sredstava neophodna i da bi Udruženje moglo da plaća tumača kojeg, kako je naglasila, nemaju ni visokošolske ustanove pa je zbog toga mali broj visokoobrazovanih gluvih osoba. 

"Prema podacima koje imamo jedva da ih je 20", istaknula je Marinkovićeva. Udruženje gluhih i nagluhih osoba u Brčkom ima 35 članova starosti između 20 i 45 godina. Iako je i ove godine organiziralo besplatnu obuku znakovnog jezika, koja je u tijeku, građani nisu pokazali zainteresovanost, javlja Srna.