''Misija OSCE-a u BiH naglašava da Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH jasno prepoznaju dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku'', naveo je u izjavi veleposlanik  Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, komentirajući najavu inicijative SDA o imenu Republike Srpske.

''Misija OSCE-a u BiH poziva rukovodstvo SDA i sve stranke da pronađu konstruktivne načine za unapređenje dijaloga, razumijevanja i povjerenja među konsitutivnim narodima. Zaista, kao što je naglasio Visoki predstavnik, inicijativa SDA je naročito nepoželjna u jeku formiranja vlasti i hitne potrebe da se riješi nekoliko politički osjetljivih pitanja. Ova inicijativa predstavlja odvraćanje pozornosti od bavljenja stvarnim potrebama građana i njome se ne čini ništa na rješavanju pitanja koja SDA legitimno postavlja u vezi s pozicijom povratnika u Republiku Srpsku, kao što je bosanski jezik'', navodi Berthon u priopćenju, gdje se dodaje da je građanima ove zemlje potrebno da politički lideri rade na ostvarenju bolje budućnosti putem dijaloga, međusobnog razumijevanja i kompromisa, a ne da koriste zapaljivu retoriku i maksimalističke pozicije, koje samo vode ka krizi.

Podsjetimo, iz OHR-a je danas rečno kako najava inicijative za osporavanje naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, usred rasprava o formiranju vlasti, je neodgovorna i kontraproduktivna, te dodatno podriva povjerenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima.

Danas je na najavu SDA reagirala i delegacija EU, koja je upozorila političke stranke da se suzdrže od političkih manevara u cilju skretanja pozornosti sa stvarnih problema s kojima se suočava Bosna i Hercegovina.