Središnja tema konstituirajuće sjednice Koordinacije Odjela za znanost i obrazovanje i Odjela za kulturu, medije, sport i informiranje Glavnog vijeća HNS-a BiH, održane u Mostaru, bila je popis i kategorizacija ustanova, udruga, priredbi i projekata iz područja kulture od značaja za Hrvate u BiH, priopćeno je danas iz Ureda za informiranje HNS-a.

 - Zaključeno je kako je primarna zadaća HNS-a BiH skrbiti o statusu i održivom financiranju znanstvenih i kulturnih institucija od hrvatskog značaja, uvažavajući pri tom činjenicu da BiH treba imati i određene institucije od državnog i federalnog značaja, ali njihov broj, karakter, status i financiranje trebaju biti riješeni na ustavan i zakonit način – navodi se u priopćenju.

 Istaknuto je, također, ustavno pravo Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH na određeni oblik i stupanj kulturne autonomije i samouprave, što podrazumijeva pravo na ravnopravno suodlučivanje o ustanovama od federalnog i državnog značaja i interesa te pravo na samostalno odlučivanje o pitanjima bitnim za ustanove i projekte kulture s hrvatskim predznakom.

 Koordinacija se obvezala napraviti popis ustanova kulture, udruga, manifestacija i projekata od značaja za Hrvate u BiH te definirati kriterije i u skladu s tim kriterijima napraviti prijedlog kategorizacije/klasifikacije te ga dostaviti na uvid i razmatranje GV HNS-a BiH.

 Županijski ministri, članovi koordinacije su preuzeli obvezu dostaviti spomenuti popis za područje njihovih županija do 31. siječnja 2016. godine.

 Članovi koordinacije prihvatili su i obvezu u navedeni popis uključiti i ustanove, udruge, priredbe i projekte s područja svih ostalih županija u Federaciji BiH, kao i onih iz Republike Srpske.

 Koordinacija je razmatrala i Nacrt zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu, kao i Inicijativi za povrat PDV-a inozemnim investitorima u području kinematografije te podržala spomenutu inicijativu, kao i postupak izrade i usvajanja Zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu.

 Na sjednici je bilo govora i o ustavno-pravnom statusu i nadležnostima Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

 Uz predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Božu Ljubića, sjednici su nazočili Ivo Čolak, voditelj Odjela za znanost i obrazovanje; Ivan Vukoja, voditelj Odjela za kulturu, medije, sport i informiranje; Zora Dujmović, ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta; Petar Galić, ministar Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije; Ružica Mikulić, ministrica Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zapadno-hercegovačke županije; Mario Pejić, ministar Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavske županije i Mirjana Milićević, tajnica Odjela za znanost i obrazovanje.

Dnevnik.ba