BiH je jedina zemlja u okruženju koja ima samo jednu, standardnu poreznu stopu koja se primjenjuje na sve proizvode, uključujući i lijekove te je najveća u regiji.

Više od 250 milijuna maraka godišnje poreza plati se na lijekove i medicinska sredstva zbog čeka je potpisana zajednička inicijativa entitetskih zavoda za zdravstveno osiguranje za ukidanje ili smanjenje PDV-a na lijekove i medicinstva sredstva.