Vlada Hercegovačko-neretvanske županije raspisala je Javni natječaj za prijam 100 vježbenika u tijela županijske uprave. Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u sklopu svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja, odnosno stručnog  ispita. Vježbenici će biti primljeni na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta trebaju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web-stranici Vlade HNŽ.

Javni natječaj i obrazac prijave na natječaj mogu se preuzeti na web-stranici Vlade HNŽ - www.vlada-hnz-k.ba.

Priloženi dokumenti:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM VJEŽBENIKA U TIJELIMA ŽUPANIJSKE UPRAVE.docx

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA.doc