Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na 175. sjednici, održanoj 19. svibnja 2022. godine, posebnu pozornost posvetila informaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koja se odnosi na problematiku privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj.

Naime, Institut privremenoga rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj primjenjuje se temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim je propisano kako će rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ugostitelju biti izdano i u slučaju ako je za poslovni prostor podnesen zahtjev za legalizaciju mjerodavnomu tijelu i tako rješenje može biti privremeno, najdulje dvije godine, s mogućnošću jednoga produljenja.

Unatoč toj mogućnosti, prema podacima resornoga ministarstava, u postupku legalizacije ugostiteljskih objekata nije bilo značajnih pomaka te je Vlada, a  s ciljem očuvanja smještajnih kapaciteta, očuvanja radnih mjesta, ali i sprečavanja neregistriranoga rada (tzv. rada na crno), koristeći se mogućnostima propisanim Zakonom, rok ponovno produljila, i to do 30. lipnja 2023. godine.

Govoreći o ovoj problematici, predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg kazao je kako je Vlada svjesna značaja turističke djelatnosti, a u njezinu okviru posebno ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta.

''Iscrpno  smo razgovarali o ovoj problematici tražeći najbolja rješenja. Suglasni smo da ne možemo do u nedogled imati ugostiteljske objekte s privremenim rješenjima, ali smo također svjesni i svih poteškoća na koje ugostitelji nailaze u postupku rješavanja legalizacije objekata za smještaj te smo još jednom odlučili produljiti rok kako bismo omogućili  trajno  rješavanje problematike privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj. Donoseći tu odluku, prioritetno smo razmišljali o očuvanju radnih mjesta i činjenici da se turizam nakon teške situacije s pandemijom polako oporavlja. Pozivam ovom prigodom čelnike jedinica lokalne samouprave i vlasnike svih objekata koji imaju privremena rješenja da ulože dodatni napor i da, u roku koji smo utvrdili Odlukom Vlade, konačno riješe'', poručio je Herceg.

Inače, ova je problematika izdržena u nekoliko općina i gradova u HNŽ-a, a osobito u općini Čitluk u kojoj je izdano oko 90 % svih rješenja koji imaju privremeni karakter.