U skladu s Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, danas je objavljena Odluka o odabiru korisnika po Javnomu pozivu za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima s područja Hercegovačko-neretvanske županije. Odlukom je izdvojeno 269.600,00 KM za ukupno 92 kandidata koji su ispunili postavljene formalno-pravne uvjete.

Ovaj se projekt prvi put realizira u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i izravno svjedoči opredijeljenost Vlade pružanju potpore mladim znanstvenicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih znanstvenih radova.

Inače, osim pojedinačne pomoći mladim znanstvenicima, raspoređene kroz pet programa utvrđenih Javnim pozivom, iz Proračuna HNŽ-a za 2021./2022. godinu s dodatnih 163.000,00 KM potpomognut je i  rad obadva sveučilišta u Mostaru, s ciljem profesionalnoga nadograđivanja mladih znanstvenika i asistenata.

Programi koje je Javni poziv obuhvatio su:

- Sufinanciranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija) – odabrano 28 kandidata;
- Sufinanciranje znanstveno-istraživačkoga / umjetničko-istraživačkoga rada u sklopu izradbe disertacije – odabrano 19 kandidata;
- Sufinanciranje troškova obrane disertacije – odabrano 7 kandidata;
- Sufinanciranje objavljivanja znanstveno-istraživačkih / umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i sudjelovanja na međunarodnim konferencijama – odabrano 10 kandidata;
- Potpora izdavanju novije znanstvene i stručne literature te sveučilišnih udžbenika – odabrano 5 kandidata.

Radi pune transparentnosti, popis odabranih korisnika po programima u privitku je ove vijesti.

POPIS KORISNIKA PO PROGRAMIMA