Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač primila je Dijanu Katicu, predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj ''Klub članova selo''.

Katica je upoznala Buhač o aktivnostima Udruge ''Klub članova selo'', posebno istaknuvši kako je Udruga organizator 6. Međunarodnoga kongresa o ruralnomu turizmu ''Ruralni turizam: održiv, digitalan, uključiv'', koji će biti održan od 10. do 13. travnja u Splitu.

Istaknula je kako će Kongres okupiti značajan broj znanstvenika i stručnjaka iz više od 15 država, a program će sadržavati brojna zanimljiva predavanja, panele, prezentacije i druge događaje.

Dodala je i to kako se na Kongresu očekuje više od 300 sudionika za koje će, s ciljem boljega upoznavanja turističkih potencijala, biti organiziran posjet ruralnim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije.

''Pozdravljam i podupirem svaki događaj na kojemu se govori o turizmu i o ulaganju u turizam, jer smo u Programu rada naše Vlade upravo turizam definirali kao jednu od strateških grana našega gospodarskog razvitka.

Pored već prepoznatljivih turističkih sadržaja i kapaciteta, sigurna sam kako i u ruralnomu turizmu imamo što ponuditi'', kazala je Buhač, iskazavši spremnost za širom suradnjom Hercegovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, poglavito kada je u pitanju turizam.