Više od 20 novih solarnih elektrana gradit će se na području Hercegovine. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije samo je kompaniji ECO-WAT iz Kiseljaka, koja je u vlasništvu Dejana Brankovića i kompanije Tibra-Pacifik, dodijelila koncesije za izgradnju nekoliko solarnih elektrana.

Kako piše solarno.net, a prenosi Forbes BiH - koncesije su dodijeljene na period od 30 godina, za veće elektrane jednokratna koncesijska naknada iznosi nešto više od 20,000,00 KM, a za manje se kreće od 3.000,00 KM.

Nadalje se navodi kako je jedna koncesija dodijeljena za elektrane C3, C4 i C5, sve tri instalirane snage 4.999,20 kW, te D5, D6, D7, D8 i D9, svih pet instalirane snage 999 kW, te E1, E2 i E3, sve tri instalirane snage 999 kW.

Solarne elektrane će se graditi na lokalitetu Trijebanj i Pješivac u Općini Stolac. Također, izdana je koncesija za izgradnju elektrana B2, B3, B4 i B5, sve četiri instalirane snage 4,999,20 kW, potom C2 instalirane snage 4,999,20 kW, kao i D3, D4, E4 i E5, sve instalirane snage 999 kW, na lokalitetima Trijebanj i Crnići.

Osim navedenoj tvrtki koja je do sada gradila stambene zgrade, najviše u Kantonu Sarajevo, Vlada HNŽ koncesije je dodijelila i tvrtki Elektro-Jurić za izgradnju FNE Jurić 1/150 instalirane snage 150 kW na krovu poslovnog objekta u Rodoču kod Mostara.

Tvrtka Tibra – Pacific osnovana je 2003. godine privatnim kapitalom i od tada je realizirala najviše projekata visokogradnje, naročito u Kantonu Sarajevo, u kojem je po ovoj tvrtki nazvano nekoliko izgrađenih stambenih naselja.