''Prije dvije godine, neposredno nakon imenovanja, pred Vama sam rekao kako smo svjesni odgovornosti koju preuzimamo. Znali smo da neće biti lako i da rezultati neće doći preko noći, ali jednako tako znali smo da se upornim i timskim radom stanje može promijeniti. I danas tvrdim da smo bili u pravu'', rekao je premijer HNŽ-a Nevenko Herceg na konferenciji nakon sjednice županijske Vlade kojom je obilježila dvije godine od imenovanja, piše Bljesak.info

Nakon sjednice, upriličena je konferencija za novinare na kojoj je uz dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade govorio i Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša.

Ušteda

''Možda ću zvučati neskromno, ali odgovorno i argumentirano tvrdim da je ova Vlada u protekle dvije godine ostvarila dobre, pa i vrlo dobre rezultate koje u svakodnevnom životu mogu vidjeti svi objektivni promatrači. Naravno da se moglo i više i bolje. Međutim, iako se osobno nikada nisam previše osvrtao na ono što smo zatekli, neke prije nas stvorene okolnosti i dubioze dobrim dijelom su usporile, da ne kažem limitirale brzinu realiziranja naših planova'', rekao je Herceg.

Kaže kako su pred sebe kao prvi cilj postavili rješavanje zatečenih dubioza i stabiliziranje Proračuna, kao i uvođenje reda u javne financije.

''Nakon provedene detaljne analize, znali smo da postoje mogućnosti za uštede, bolje planiranje i učinkovitije korištenje proračunskih sredstava. I bili smo u pravu. Danas, s pravom, možemo kazati kako smo na tom području postigli najveći uspjeh koji nam je omogućio da Proračun za ovu, 2017. godinu, prvi puta ima i razvojnu dimenziju. Vi koji ste pratili rad ranijih saziva Vlade HNŽ-e sigurno se sjećate njihovih poteškoća s prosvjedima, štrajkovima i nezadovoljstvima zbog kašnjenja plaća, kako zbog nedovoljno dobrog komuniciranja među socijalnim partnerima, tako i zbog neispunjavanja obveza prema dobavljačima i zajedničkim institucijama'', rekao je Herceg.

Dodao je kako je Vlada kojom predsjedava od početka bila opredijeljena za otvaranje dijaloga sa socijalnim partnerima, a rezultat je činjenica da smo danas istinski partneri i da sva pitanja i ''otvorene'' teme rješavamo dijalogom i na obostrano zadovoljstvo.

''Takvim pristupom i dogovorom s najbrojnijim granskim sindikatima, onima u obrazovanju, a s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta, uspjeli smo riješiti pitanja tehnološkoga viška, organizacijskih shema i 'mreže' u našim školama, te stalnoga upošljavanja više od 130 djelatnika u osnovnim i srednjim školama. Na sličan način rješavamo i pitanja naslijeđenih izvršnih sudskih presuda, osobito onih koje su rezultat ranije pokrenutih radno-pravnih sporova. S ciljem smanjivanja ukupnih troškova, svima smo ponudili vrlo korektan prijedlog za sklapanje izvansudskih nagodbi, a u tri godine isplatit ćemo više od 10 milijuna KM 'na ime' izvršnih sudskih presuda'', rekao je Herceg i dodao kako upravo zbog počesto neredovita servisiranja financijskih obveza, koje je dovelo do značajnih financijskih poteškoća, Vlada sve svoje financijske obveze izvršava u propisanim rokovima.

Briga o obitelji

''Redovito i do desetoga u mjesecu isplaćujemo plaće i sva druga davanja, a već godinu i pol kraj mjeseca dočekujemo bez neplaćenih računa u riznici. Rezultat takve domaćinske politike je i činjenica da smo u ovoj godini u Proračunu prvi puta osigurali sredstva za poticanje zapošljavanja djece poginulih branitelja, poticaje u gospodarstvu, turizmu, poljoprivredi. Pronašli smo načina i za 'subvencioniranje' Zračne luke Mostar, koja je bitan prometno-gospodarski potencijal na našem putu ka snažnijem gospodarskom razvitku. Više puta sam isticao, pa ću i sada kazati – branitelji, obrazovanje, kultura, šport, mediji – također su u fokusu ove Vlade. U stabilnim financijskim uvjetima kakve smo stvorili, otvorila nam se mogućnost da, preuzimanjem troškova financiranja prijevoza učenika u osnovnim školama (više od tri milijuna godišnje), s jedne strane podupremo naše jedinice lokalne samouprave - čija je to zakonska obveza, a s druge smanjimo pritisak na kućne proračune naših obitelji'', rekao je.

Kaže kako je zaštita obitelji s djecom bila je u vrhu prioriteta u ove dvije godine, a donošenje Zakona i osiguranje financijskih instrumenata za njegovu provedbu ''gotovo da je i najveći uspjeh ove Vlade''.

''Kako svi, vjerujem, znate primjena ovoga za nas iznimno bitnoga zakona, Zakona o zaštiti obitelji s djecom, počinje 1. listopada i na godišnjoj razini spremni smo osigurati oko 5,5 milijuna KM za njegovo 'servisiranje' odnosno onih obveza koje proizlaze iz njegove provedbe. Vodimo računa i o tomu da različnim, recimo to tako, 'ad hoc'- mjerama, koliko-toliko ublažimo sve češći odlazak mladih, školovanih, osoba s ovoga područja. U tom smislu, i ove godine nastavljamo naše sudjelovanje u Programu stjecanja prvoga radnog iskustva, te ćemo vrlo skoro otvoriti natječaj za prijam novih 100 vježbenika u tijelima uprave. S druge strane, s više od 1500 stipendija i 'subvencija' pomažemo školovanje naših studenata, a ovih dana smo otpočeli razgovore i o financijskoj potpori angažiranju asistenata u nastavi na visokoškolskim institucijama, ali i u osnovnim i srednjim školama'', rekao je.

Zaustavljanje odlaska

Kaže kako ''ad hoc'' mjere na zaustavljanju sve učestalije pojave odlaska s ovih prostora.

''Stoga će naše buduće aktivnosti biti usmjerene na stvaranje sustavnih rješenja odnosno preduvjeta za gospodarski razvitak koji će generirati otvaranje novih radnih mjesta. Uz donošenje strateško-planskih dokumenata, pri čemu mislim na Strategiju razvitka i Nacrt i Prostornog plana HNŽ, preduvjet tomu je i poboljšanje zakonskoga okvira u brojnim područjima, a posebice u dijelu koji se odnosi na razvitak gospodarstva i kvalitetu obrazovanja, te na stvaranja poveznice između ta dva područja koja će omogućiti školovanje za posao, a ne za domaće službe za zapošljavanje ili tržište radne snage država Zapadne Europe. Vrlo bitan segment našega rada je i suradnja s jedinicama lokalne samouprave i na tu suradnju s pravom možemo biti ponosni. U svakoj našoj općini i Gradu Mostaru postoje projekti koje zajednički ili samostalno implementiramo i gdje zajedno promišljamo bolje sutra za naše građane. Možda su najbolji primjer provedeni projekti energetske učinkovitosti i obnove javnih objekata (škole, domovi zdravlja), kojima je uloženo 10-tak milijuna KM, dijelom proračunskih, a dijelom kreditnih i donatorskih sredstava. Sve narečeno, ali i još mnogo toga urađeno je u situaciji kada vladina tijela djeluju na više lokacija, u iznajmljenim i često gotovo neuvjetnim prostorima, što s jedne strane zahtijeva velike troškove 'servisiranja' njihova unajmljivanja i održavanja, a s druge strane značajno umanjuje učinkovitost rada. Privođenjem kraju aktivnosti oko kupnje Hotela Ero rješavamo i taj problem, te s pravom očekujemo još bolji i učinkovitiji rad vladinih tijela u budućnosti. Ipak, valja kazati kako nije sve uvijek idilično u radu Vlade, ali je činjenica kako sva otvorena pitanja i prijepore na koje naiđemo rješavamo kroz dijalog, dogovore i postizanje konsenzusa'', rekao je Herceg.

Ministar Teletović je, uz ostalo, istaknuo najbitnije aktivnosti Ministarstva kojemu je na čelu, posebno naglasivši kako će se ove godine prvi puta, uz poticaje u gospodarstvu i poljoprivredi, poticati i turizam.