Zbog učestalih javnih istupa, a posebice onog od dana 11. veljače 2019. g., načelnik Jozo Ivančević svojim je priopćenjem ponovno aktualizirao priču o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“, a koje kod dijela ramske javnosti stvara zbrku o ustroju i djelovanju Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe Rama, te pokušava prikazati nezakonitim i spornim postupanje Humanitarne organizacije Kuća mira (dalje u tekstu: HO Kuća mira), stoga je prijeko potrebno ukazati na nekoliko bitnih činjenica u predmetnoj stvari.

Vezano za Načelnikovo osporavanje činjenice da su on i fra Tomislav Brković kod notara ranije vršili izmjenu Ugovora o osnivanju Doma, kao dokaz donosimo presliku navedenog Ugovora i izmjenu Ugovora o osnivanju JU Doma za stare i nemoćne osobe Rama (preslika na linku), u kojemu se ne navodi da Upravno vijeće imenuje v.d. ravnatelja, nego se samo u preambuli spominju Načelnik i fra Tomislav. Upravno vijeće nigdje nije spomenuto, kao ni to da je navedeni Ugovor donesen po prethodnoj odluci Upravnog vijeća. Toliko o Načelnikovoj tvrdnji da je Upravno vijeće imenovalo za v.d ravnatelja Milenka Petričevića, a ne on i tadašnji predsjednik HO Kuća mira.

S obzirom da se Načelnik, u svome priopćenju poziva na sazivanje Kapitula, koji bi trebao izabrati predstavnike Upravnog vijeća, čime želi pokazati da je upoznat u načine odlučivanja u jednom crkvenom redu, dok s druge strane, ne poznaje način na koji javni općinski organ donosi odluke, iako je već treći manadat načenik Općine.

Načelnik tako smatra da članove Upravnog vijeća Kuće mira treba imenovati samostanski kapitul/skupština Kuće mira, a člana općine Prozor-Rama on, a ne Općinsko vijeće, koje je suosnivač Doma. Kao dokaz, prilažemo Rješenje o imenovanju gospodina Ive Zane.Načelnik pokušava zastoj u izgradnji Doma prebaciti na Kuću mira, iako je neosporno da upravo on  opstruira  izgradnju Doma. Tu je početak i kraj cijele priče! Način na koji se radilo najbolje je prikazan u  Izvješću Revizije iz 2017. godine. Radi potpunog uvida u situaciju, citirat ćemo dijelove predmetnog Izvješća, koji jasno pokazuje koliko se ažurno radilo na stvaranju zakonskog okvira za završetak i početak rada Doma. Tako se u izvješću navodi:

....“JU nema zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća kada je donesen Statut. Jedan primjerak originala Statuta bi morao biti i kod registracijskog organa /Suda/, ali isti ne postoji. Tijekom revizije Revizoru je predočen Statut od 3. listopada 2011.g., koji nije potpisan od nadležnog tijela kojega je donijelo /Upravno vijeće/, niti postoji zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća kada je Statut donesen.”

“Javna ustanova nema donesen niti jedan normativni akt/pravilnik kojim se regulira poslovanje Ustanove (pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji, financijskom poslovanju, računovodstvu, poslovnik o radu Upravnog vijeća i sl.)”

“Ne postoje zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća u proteklih 6 godina, što inicira zaključak da sjednice Upravnog vijeća nisu uopće održavane, kao i da je poslovanje u proteklom periodu proteklo bez ikakva nadzora vlasnika i tijela upravljanja.”
“Nigdje u Ugovoru o osnivanju, niti posebnom odlukom osnivača, nije definirano povećanje kapitala za naprijed navedene iznose“.


“Kod uplata sredstava nigdje nije naglašeno da se radi o uplatama koje se odnose na povećanje osnovnog kapitala, nego su uplate naznačene kao donacije, grantovi  i sl.”.

“Ukoliko se vlasnici posebnim Ugovorom - Sporazumom ne dogovore, ne mogu se mijenjati postotci vlasništva, i eventualne uplate kapitala moraju biti srazmjerne postotku vlasništva JU”.

Nadalje, sustavno se iznose neistinite tvrdnje u pogledu uloženih materijalnih sredstava, iz kojih razloga je nužno napomenuti da je Izvješćem revizora utvrđeno da ulog HO Kuća mira iznosi 861.649,80 KM, bez vrijednosti zemljišta, koja je utvrđena u iznosu od 539.580,00 KM, što čini ukupan ulog Kuće mira u iznosu od 1.401.229,80 KM, dok je s druge strane ulog Općinskog vijeća 1.651.000,00 KM.

Načenik, sad već treću godinu za redom obmanjuje javnost. Svojom izjavom na Radio Rami od 10. 01. 2018. g. isti je na temu ulaganja u Dom kazao: “Općina je za izgradnju Doma uplatila 1.830.892 KM izravno za Dom te još 350.000 Kući mira za financiranje radova Doma, što ukupno iznosi 2.180,892 KM, dok je sama Kuća mira izdvojila 561.305 KM, što je daleko manji iznos od onoga koji je uplatila općina Prozor – Rama. To sasvim jasno govori kakvi vlasnički odnosi trebaju biti i tko je izgradio Dom”.U jednom od svojih dopisa naveo je “do sada je u JU Dom za stare i nemoćne uloženo 3.441.195,00 KM, od čega je općina, kao osnivač, do sada u ovu JU uložila 1.830.892,00 KM (kao i dala donaciju HO Kuća Mira za potrebe Doma u iznosu od 350.000,00 KM)…

Cilj ovog obraćanja ramskoj javnosti je upoznavanje sa stvarnim stanjem oko Doma. Nije nam cilj komunicirati preko medija i osvrćati se na takve članke, no kako se situacija izmakla kontroli, smatramo svojom dužnošću ukazati na istinite činjenice jer smo do sada previše šutjeli na teška podmetanja i jednostrana predstavljanja javnosti od strane Načelnika. Zato navodimo sljedeće činjenice koje se ne mogu demantirati, te se izravno obraćamo Načelniku:

Načelniče, gotovo tri godine obmanjujete javnost Rame oko Doma za stare i nemoćne osobe Rama. Kroz cijelo to vrijeme ja sam kao predstavnik Kuće mira i vlasnika (2/3) Doma za stare i nemoćne osobe uglavnom javno šutio, a Vama sam u četiri oka rekao svu istinu. Dugotrajno i uporno iskazujete svoj negativan stav prema Samostanu, Kući mira i Provinciji na način da negirate njihove odluke, te da su za Vas one bez pravnog učinka čime negirate crkveno ustrojstvo.

1/.    Naime, cijelo vrijeme od osnivanja Doma do odlaska u inozemstvo 2015. godine, ravnatelj Doma u izgradnji je bio gospodin Ante Tomić, a u Upravnom vijeću od strane Kuće mira bili su gvardijan fra Tomislav Brković i vikar fra Milenko Petričević, te od strane Općine gospodin Ivo Zane. Fra Milenko je postao v.d. ravnatelja tek 30. lipnja 2016. g., dakle, 15 dana prije primopredaje, primopredaja je održana 18. srpnja 2016.g.

2/.    Načelniče, pošto kao predstavnik vlasnika nisam dobio akte Doma za stare i nemoćne, naručio sam neovisnu Reviziju da bi koliko toliko stekao uvid u stanje Doma. Cilj Revizije je bio da mi se predstavi što je i koliko vlasništvo Kuće mira, a nikako da provjeravam tijek ili eventualnu manipulaciju financija, jer je za to trebala neka druga Revizija, čime se nisam ni pomislio baviti. Revizija je utvrdila mnoge nelogičnosti, nepravilnosti i nedostatke kao što se vidi iz gore navedenih citata.

Što biste Vi nakon ovakvog izvještaja Revizije? Što ste očekivali od mene? Da svoj potpis stavim na ovakvo negativno poslovanje?

Nadalje, u skladu s načelom supsidijarnosti zatražio sam pravorijek od Uprave provincije oko pitanja upravljanja Domom za stare i nemoćne osobe Rama. Uprava provincije je, prema Statutima provincije, odredila da u Upravno vijeće Doma automatski po službi budu gvardijan i vikar. Napominjem da sam odluku Uprave provincije i HO Kuće mira dostavio sudu u Mostaru te smatrao da je to prihvaćeno, pa sam sazivao sjednice Upravnog vijeća Doma s novim članovima. Kada ste javno osporavali odluke Uprave provincije i HO Kuće mira, i najavili Tužbu protiv Kuće mira,te kada je cijela Rama pričala kako ste podnijeli tužbu, prestao sam sazivati sjednice i čekao tužbu. Još je nisam dobio.

3/.    Načelniče, kako je po Vama odluka Uprave provincije čijom snagom službe u Upravno vijeće Doma ulaze gvardijan i vikar protuzakonita, to znači da ja nikad nisam verificiran u Upravno vijeće Doma, tj.da su u Upravnom vijeću zakonito fra Tomislav Brković i fra Ivan Jelić – Balta od strane Kuće mira, te Ivo Zane od strane općine, (taj dokument ste i objavili). Zašto niste završili i otvorili Dom? Kada je gospodin Ivo Zane sazvao sjednicu UV Doma, zašto je pozivao mene, zašto nije pozvao zakonite članove UV? Objavite poziv gospodina Ive Zane za sjednicu UV i zapisnik sa sastanka. Pa ne možete polovično priznavati odluke Uprave provincije, ili ih priznajete ili ne.

Kažete Upravno vijeće donosi sve odluke. Imali ste Upravno vijeće i v.d. ravnatelja. U čemu je problem? Problem je očito u tome što treba moj potpis kao predstavnika vlasnika 2/3 Doma. Načelniče, Vi tražite od mene da potpisujem nešto s čime Vi upravljate; bez prava uvida u ono što potpisujem.

4/.     Načelniče, javno ste više puta, a ekskluzivo na tematskoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana mislim 15. 03. 2018. g., ponudili tri varijante, prvo da  Samostan/Kuća mira otkupi općinski dio, drugo da Samostan/Kuća mira svoj dio proda Općini i treće da se proda nekoj trećoj osobi. Pristali smo i ponudili Vam da Samostan/Kuća mira proda svoj dio Općini pod određenim uvjetima, te po važećim standardima i zakonima. Odbili ste. Zašto? I tada ste opet obmanjivali javnost. Javno ponudite, odbijete i proglasite druge krivcima. Krivo ste prezentirali javnosti naše uvjete o kojima niste htjeli ni razgovarati, a kamo li dogovarati, jer to je bila startna pozicija. Sve to pokazuje zapravo koliko “dobro” želite Samostanu i ramskom puku.

Načelniče, tri godine Franjevački samostan Rama – Šćit iz proračuna općine Prozor - Rama nije dobio ni jednu marku. Je li Općina Vaše vlasništvo? Zaobišli ste najvažniju Ustanovu u Rami, povijesno gledano važniju i od Općine. Vama Samostan očito ništa ne znači, što i pokazujete svojim djelovanjem. Čak je i nekim Vašim simpatizerima nejasno iz kojega razloga projekte Samostana ne podržavate, iako je proračunom predviđen postotak odvajanja novčanih sredstava za vjerske zajednice. U svim općinama se to dijeli na sve religije po postotku, a onda svim pojedinačnim ustanovama po važnosti. No, preživjeli smo mi i gradimo bez Vaše podrške, jer ovaj Samostan je uvijek živio i gradio zahvaljujući plemenitom narodu, dok ste Vi naš dio  usmjerili svojim podobnim suradnicima.

5/.    U svom priopćenju optužujute mene za raseljavanje ramskog naroda i fratara. Zar ovo zaslužuje i najmanju pažnju? Načelniče, Vi raspolažete proračunom Općine, u Vašim rukama je sudbina i opstanak ovog naroda, Vi se hvalite velikim uspjesima, Vi ste onda odgovorni i za ukupno stanje. Nažalost, Vi krivnju pokušavate prebaciti na druge smatrajući da je problem u, kako ih Vi nazivate, “centrima moći” Mostaru, Sarajevu i Zagrebu, ali nepobitna je činjenica da je najviše Ramljaka nakon Domovinskog rata iselilo iz Rame upravo u vremenu od kada ste Vi Načelnik. Sela su pusta, djece u školama skoro i nema, osvrnite se oko sebe.

6/.    Ustrajno se u zadnje tri godine trudite nametnuti očitu neistinu da se netko drugi miješa u biranje i raspored fratara, a Vi ste to jedini od političara stvarno učinili. Dokaz za to su i Vaše izjave. Zar niste sami priznali da ste pokušali utjecati? Ponavljam, to što ste Vi činili, pripisivali ste drugima, koji nemaju nikakve veze s tim, plasirali u medije i tako obmanuli mnoge ljude, a posebno članove svoje stranke i simpatizere. Vama još nije jasno da fratre raspoređuje i službe dodjeljuje Uprava provincije.

Načelniče, iz svega ovoga je jasno tko spriječava nastavak radova u Domu i puštanja u funkciju, te tko obmanjuje ramsku javnost. Bolje bi bilo prihvatiti činjenice i raditi za opće dobro. Upravo s tom krilaticom stalno nastupate u javnosti, a radite suprotno. Vi ste Načelnik i uvijek sam pokazao da uvažavam osobno Vas kao i funkciju koju obnašate. Problem je u tome što Vi mene kao gvardijana ne uvažavate i ne prihvaćate. Nećemo i ne možemo odustati od toga da se provede odluka Uprave provincije da u UV automatski po službi budu gvardijan i vikar. Tko sve blokira? Načelniče, Vi i Vaši podobni suradnici.

S pravom se postavlja pitanje zašto Načelnik u središtu svoga interesa stavlja Franjevački samostan Rama-Šćit i Kuću mira kojima ne pripada, umjesto da se brine o zakonitom djelovanju svoje Općine kojoj je na čelu? Očito, jednostavnije se baviti Samostanom i Kućom mira, puštati dezinformacije i zbunjivati javnost, umjesto baviti se aktivnostima s ciljem stvaranja pozitivnog ozračja.

Rami je potreban mir, ali s Vaše strane dobivamo dojam da želite podjele u Rami iz nama nepoznatih razloga. Unatoč svemu, ponovno Vas pozivamo na dijalog i suradnju temeljenu na pravičnim i zakonitim osnovama, jer jedino na taj način možemo ostvariti boljitak za našu Ramu, što nam je vjerujem obostrani cilj.

S poštovanjem,

U Šćitu, 14. veljače 2019.g.                        
HO Kuća mira