Na 31. sjednici Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o posjeti članova Neovisnog odbora Graničnoj policiji BiH.

U usvojenom Izvještaju posebno se upozorava na problem nedostatka više od 600 policijskih službenika u Graničnoj policiji BiH.

Neovisni odbor upoznat je sa Informacijom o posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA). Neovisni odbor će na narednoj sjednici raspravljati o Izvještaju o posjeti ovoj državnoj policijskoj agenciji.

Nakon razmatranja predstavke broj 05/1-50-17-2234/23 od 25. listopada 2023. godine, Neovisni odbor ocijenio je kako nije stvarno nadležan da postupa po ovoj predstavci.