Najizraženiji problem u Graničnoj policiji BiH je velika kadrovska nepopunjenost, s obzirom na to da ovoj agenciji nedostaje 600 graničnih policajaca, istaknuto je na sastanku delegacije Komisije za obranu i sigurnost s predstavnicima Granične policije u Bosanskoj Gradišci.

Na sastanku je naglašeno da u vezi sa ovim problemom veliku pomoć pružaju Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Republike Srpske, Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kao i županijski MUP-ovi, što je posebno izraženo u sprječavanju ulaska ilegalnih migranata, priopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Granične policije BiH ocijenili su da bi izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima, te dogradnja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i niza drugih podzakonskih akata bili neophodni za ubrzavanje procesa popune Granične policije BiH s ciljem efikasnijeg terenskog rada i snažnije borbe protiv prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija.