Građani BiH su od 2009. godine pa do početka 2017. godine na antidepresive potrošili više od 77 milijuna KM, a samo u 2016. godini na te lijekove izvojeno je oko 10 milijuna KM, podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Prema podacima ove agencije, iz grupe antidepresiva najviše je potrošeno "paroksetina", "sertralina" i "fluoksetina", piše Dnevni avaz.

Neuropsihijatar Abdulah Kučukalić rekao je kako ogromna sredstva koja se izdvajaju za te lijekove ukazuju na da je društvo u BiH veoma istarumatizirano. "Antidepresivi se uglavnom, daju na samo za depresiju nego i za anksiozne poremećaje, koji su veoma prisutni u stresnim situacijama. To je pokazatelj da je društvo u BiH veoma izloženo kontinuiranim i dugotajnim stresovima, koji dovode do raznih psihičkih poremaćaja", pojasnio je Kučukalić.

Navodi kako je depresija u svijetu sve učestalija bolest, što potvrđuju i podaci Svjetske zdravstvene organizacije, u kojima se navodi da će do 2020. godine ova bolest izbiti na drugo mjesto prema broju oboljelih. "To znači da će potrošnja ovih lijekova znatno porasti, jer su ljudi svakodnevno izloženi stresnim situacijama. Na poslu se mnogo radi, a malo odmara, iako je to potrebno za mentalnu ravnotežu. Osim toga, ima i onih koji žele da zadovolje nametnute norme na poslu pa, kako bi to uspjeli posežu za antidepresivima", istaknuo je Kučukalić.