Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK danas je održala 26. redovitu sjednicu na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nadgledanja za 2024. godinu. Godišnji plan nadgledanja sadrži pregled imatelja dozvola po licenciranim djelatnostima koji će biti obuhvaćeni redovitim nadgledanjem u 2024. godini uzimajući u obzir planske aktivnosti FERK-a i bit će objavljen na internetskoj stranici FERK-a.

Na današnjoj redovitoj sjednici donesena su tri rješenja po prijedlogu Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, podnositelja zahtjeva : SD MRKI, vlasnika Mirsada Latifovića iz Zavidovića za tri solarne fotonaponske elektrane „ MRKI 1“, instalirane snage 127 kW, „MRKI 2“, instalirane snage 127 kW i „MRKI 3“, instalirane snage 30 kW,  „AMITEA” d.o.o. Mostar za hidroelektranu „Trešanica T-4“ instalirane snage 1218 kW i JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar kojem je izmijenjena i dopunjena dozvola te dodijeljen status kvalificiranog proizvođača u objektu hidroelektrane „Mostarsko blato“.

Također, FERK je donio i tri rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva: SOLARNA ELEKTRANA „JELIĆ“ iz Usore za solarnu  fotonaponsku elektranu „JELIĆ“ , instalirane snage 23 kW, JKP „KOSTAJNICA“ d.o.o. Kreševo  zahidroelektranu „OIE MHE RK3“ instalirane snage 18 kW i „PERO“ Zenica d.o.o. za solarnu fotonaponsku elektranu „SE PERO 3“ instalirane snage 20 kW.

Doneseno je i Rješenje po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom, podnositelja zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“  d.d. Mostar.

Iz naftnog gospodarstva doneseno je rješenje po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelju zahtjeva TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac.

Po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva FERK je donio 19 rješenja kojim je odobrio status kvalificiranog proizvođača za solarne fotonaponske elektrane: „ZELENIKA 1“,  „ZELENIKA 2“, „JKR-Kovač“, „JD.23-1“, „KLOBUK“, „BSOLAR-1“, „BRKA 23-2“, „ S.A.L.A.A.-Solar“, „A&M_SOLAR-1“, „ES-23-1“ „WASS 1“, „WASS 2“, „IGM USORA-1“ , „ SL ENERGY-60-1“, „SRKALOVIĆ-1“, „SRKALOVIĆ-2“, „Ometala“, „HELDOVAC-1“ i „HELDOVAC-2“.

Na današnjoj redovitoj sjednici FERK je usvojio nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, , podnositelja zahtjeva “HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj.

Nacrt dozvole i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrt do 29.11.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected].

Na današnjoj sjednici FERK je donio i šest rješenja po žalbama.