Time što ne posjeduju osobnu iskaznicu, ovi državljani ozbiljno krše zakon u kojem je jasno propisano da je svaka punoljetna osoba obvezna imati taj dokument.

Iako je, prema Zakonu o osobnoj iskaznici državljana BiH, osobna iskaznica obvezan dokument u Bosni i Hercegovini, više od 200.000 državljana ove zemlje je ne posjeduje, piše Večernji list BiH.

- Prema podacima Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini oko 248.000 građana ne posjeduje osobnu iskaznicu iako je to zakonska obveza - upozorio je nedavno u svom odgovoru na inicijativu o subvencioniranju potvrde o krvnoj grupi i obveznom upisu krvne grupe u osobnu iskaznicu, pokrenutu u federalnom Zastupničkom domu, ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Mario Lovrić. Dakle, time što ne posjeduju osobnu iskaznicu, spomenuti državljani ozbiljno krše zakon u kojem je jasno propisano da je svaka punoljetna osoba obvezna imati taj dokument.

- Državljanin stariji od 18 godina s prebivalištem u BiH dužan je imati osobnu iskaznicu izdanu u mjestu prebivališta. Raseljena osoba s boravištem u BiH dužna je imati osobnu iskaznicu izdanu u mjestu boravišta - stoji u Zakonu o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine.

Dakle, osoba kojoj nije prije izdana osobna iskaznica obvezna je podnijeti zahtjev za izdavanje ovog dokumenta u roku od 60 dana nakon što navrši 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH ako je navršila 18 godina života. Također, osoba koja je izgubila državljanstvo BiH ili koja više nema prebivalište u BiH mora bez odgađanja vratiti osobnu iskaznicu nadležnom tijelu. Državljanin može imati samo jednu osobnu iskaznicu i nije ju dužan dati na uvid ako to nije predviđeno zakonom. Također, od državljanina BiH može se tražiti preslika osobne iskaznice samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano. Za osobe koje ne postupe prema odredbama ovog zakona predviđene su i novčane kazne. Tako se u Zakonu o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine navodi kako će novčanom kaznom od 30 do 300 KM biti kažnjen za prekršaj državljanin ako ima više od jedne osobne iskaznice izdane na osnovi ovog zakona, ne podnese zahtjev za izdavanje osobne iskaznice kada je obvezan tako postupiti, svjesno dostavi neistinite podatke prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, odmah ne prijavi nestanak osobne iskaznice, ustupi svoju osobnu iskaznicu drugoj osobi ili koristi tuđu osobnu iskaznicu kao svoju te u slučaju kada osoba koristi osobnu iskaznicu druge osobe u svrhu pribavljanja bilo kakve koristi ili prava.

Ostajete bez prava

Inače, državljani Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju osobnu iskaznicu u ovoj zemlji ne mogu ostvariti nikakva prava. Bez osobne iskaznice građani ne mogu pribaviti ni jedan drugi dokument, poput putovnice ili vozačke dozvole, ne mogu se prijaviti na službu za zapošljavanje, ne mogu imati zdravstveno ni socijalno osiguranje, ne mogu stupiti u radni odnos, ali ne mogu ni napustiti zemlju jer nemaju osnovu za pribavljanje drugih bh. dokumenata.