Članovi rumbočke FRAMA-e, već dulji niz godina sudjeluju  u cijelom nizu aktivnosti koje se provode u njihovoj župi. Od sudjelovanja u organizaciji raznih događanja u župi, do akcija čišćenja i uređivanja crkvenog dvorišta. Prigodne božićne priredbe… Uz već spomenuto, jedna od aktivnosti je i čišćenje i uređivanje mjesnog groblja.

Uz pomoć župnika fra Jure Perića, petnaestak mladih iz Rumboka, danas je organiziralo i uspješno odradilo akciju čišćenja groblja.

Ovo je samo jedan od primjera kako se, uz mali poticaj i malo dobre volje mogu uraditi korisne stvari za širu zajednicu.

Nadamo se da ćemo potaknuti i druge mlade ljude da čine dobro i vjeruju da se uz trud i rad sve može. Kad se male ruke slože sve se može! Mir i dobro