Dani kruha su Dani zahvalnosti za plodove zemlje – obilježavaju se svake godine tijekom listopada. Svečanostima Dana kruha zahvaljujemo Bogu na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine kao narod i kao pojedinci bili podareni.

No, ne proslavlja se to samo kod nas. Diljem svijeta postavljaju se izložbe plodova zemlje, kruha i krušnih proizvoda, različitog sjemenja, te starih alata koji su se koristili ili se još koriste u obradi zemlje i pripremi kruha. Postavljaju se izložbe učeničkih radova, autohtone biljne vrste određenog područja, prehrana stanovništva i prehrambene navike kroz povijest, poljodjelske kulture naših županija i njihov uzgoj, odnos prema kruhu i plodovima zemlje.

Dani kruha se posebno obilježavaju u školama jer se želi:

• upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)

• približiti im blagovanje kruha i narodne običaje

• poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage

• upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima

• upoznati učenike s autohtonim ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje

• upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama

• ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Poslije prigodnog programa učenici i roditelji su mogli kušati razne vrste kolača, kruha i kiflica koje su učenci pripremili sa svojim roditeljima. Sa željom da svi budemo dobri kao kruh, učenici su završili ovogodišnju priredbu proslave Dana kruha.

Tekst: Božana Ostojić

Foto: Marija Spahić