Bio je to koristan i poučan izlet tijekom kojeg je zasađeno oko 2.500 sadnica gorskog javora (Acer pseudoplatanus) i 2.500 gorskog jasena (Fraxinus excelsior). Akciju pošumljavanja su organizirali i obavili djelatnici poduzeća J.P.Šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar zajedno sa Hrvatskim Košarkaškim klubom „Rama“, Ekološkom Udrugom „Izvor“ Prozor-Rama i Dramskom sekcijom KUD „Hrvatska sloga“ Prozor- Rama. Glavni pokrovitelj akcije je UniCredit Banka d.d Mostar.

Cilj ovoga projekta jest skrenuti pozornost javnosti na nužnost savjesnog ponašanja u zaštiti od nelegalnih sječa i požara, te posjetiti na važnost zdravih i zelenih šuma koje pridonose kvaliteti života ove i budućih generacija.

Ekološka udruga „Izvor“ Prozor-Rama