Na današnjoj 1. redovitoj sjednici u 2022. godini, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojila rješenje po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. Lukavac i rješenje po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva „Proizvodnja električne energije“, Vlasnik: Ahmić Sead iz Tešnja iz solarne fotonaponske elektrane „SE BAŠĆA 1-23kW“.

Iz naftnog gospodarstva, FERK je usvojio rješenje po prijedlogu dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za NAFTA PROMET d.o.o. iz Gruda, rješenje po prijedlogu dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za HIFA-OIL d.o.o. Tešanj i rješenje po prijedlogu  dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za SJAJ d.o.o. Maglaj.

Također, donesena su i dva rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju električne energije iz mikropostrojenja OIE za :„CONRA” d.o.o. iz Tešnja i „KALIM” d.o.o. Tešanj, te rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za proizvodnju električne energije za „CONRA” d.o.o. iz Tešnja.  Podnositelju zahtjeva METALIJA KOMERC d.o.o. ŠIROKI BRIJEG rješenjem je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om.

FERK je usvojio Zaključak kojim se odobrava provedba postupka prijenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije sa ''IN SOLAR'' d.o.o. Čapljina na TAKTIK d.o.o. iz Gruda i Zaključak o spajanju predmeta u postupcima po Zahtjevima za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva ''Has-komerc'' d.o.o. Zenica.

Kada su u pitanju nacrti dozvola, na redovitoj sjednici usvojeno je 11 nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije i to za:

FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG,
ECO SWIS d.o.o. iz Mostara,
„HIPEX“ d.o.o. Čapljina,
TAKTIK d.o.o. iz Gruda,
„PAŽIN“ d.o.o. Stolac,
„MASLINE“ d.o.o. Mostar,
„POLUGRINA SOLARI“  vl. Tomislav Čolak iz Širokog Brijega,
TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama,
SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina,
„Has-komerc“ d.o.o. Zenica i
„HO Svijetlost“ d.o.o. Doboj Istok.

Usvojeno je i devet nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije za:

„NH ELEKTRO“, Vlasnika: Hadžić Nedim iz Tešnja iz solarne fotonaponske elektrane „NH ELEKTRO 1-23“;

„INVERTER“ d.o.o. iz Prozora-Rame iz tri solarne fotonaponske elektrane: „BRIG 1“, „BRIG 2“ i „Studenac“;

MB KLAMER d.o.o. PROZOR-RAMA iz solarne fotonaponske elektrane „ECO.23-1“;

„ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk iz solarne fotonaponske elektrane „ENERGETIC ELECTRONIC 3“;

„ALFE-MI“ d.o.o. Živinice iz solarne fotonaponske elektrane „ALFE-MI 2“;

ELEKTRO KRUŠKO“, Vlasnika: Kruško Minel iz Tešnja iz solarne fotonaponske elektrane „KRUŠKO“ i

Obrt „FA-ZA“, vl. Fazlić Ibrahim iz Kaknja iz solarne fotonaponske elektrane „FA-ZA“.

Navedeni nacrti dozvola mogu se preuzeti na web stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrt do 14.1.2022. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na mail adresu, [email protected]

Na kraju, FERK je donio dva rješenja po žalbama kupaca. Obavijesti za javnost su dostupne na web stranici, www.ferk.ba.