Federalni organi, javne ustanove i javna poduzeća dužni su da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko­epidemioloških mjera za sprječavanje širenja pandemije, priopćeno je u četvrtak iz Vlade FBiH.

Vlada FBiH zadužila je federalne organe uprave, federalne upravne organizacije, stručne i druge službe Vlade FBiH, kao i javne ustanove i javna poduzeća čiji je osnivač Federacija BiH da se, s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), u potpunosti pridržavaju odgovarajućih odluka i zaključaka Federalne vlade i naredbi i preporuka nadležnih kriznih stožera.

Kazneno-popravni zavodi i ustanove socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH, dužni su da u vezi s posjetima i izlascima štićenika, kao i prijemom novih, u potpunosti postupaju u skladu s naredbama i preporukama kriznih stožera, priopćeno je iz Vlade FBiH.