Proizvesti kvalitetan rasad je osnova za daljnju uspješnu proizvodnju povrća bilo u plasteniku ili na otvorenom. Kvalitet rasada se najbolje može ocijeniti golim okom.

Rasad treba biti visine karakteristične za vrstu i sortu povrća. Visina stabljike 15-20 cm, elastična, koja se može saviti, ali da ne puca, sa 6 do 8 stalno razvijenih listova koji imaju tamno zelenu boju. Najvažnije je da rasad nije prerastao, odnosno kako proizvođači kažu zbijen rasad.

Visina stabla između hipokotila i epikotila treba da je što kraća, odnosno rastojanje od površine zemljišta do kotiledonih listova i od kotiledonih listova do prvog stalnog lista treba biti što kraća. Prisustvo kotiledonih listića na biljci znači da biljka u toku svog životnog ciklusa od nicanja do rasađivanja nije preživjela nijedan stres, odnosno da je rasla u idealnim uvjetima.

Veoma često na vrhu stabljike rajčice počinju formirati prvi cvjetovi. Takav rasad je idealan za rasađivanje i brže se adaptira na nove uvjete nakon presađivanja.