Kovrčavost lista breskve najčešće uzrokuje gljivična bolest zvana krastavost (Taphrina deformans) koja se javlja u proljeće.

Evo nekoliko načina kako možete pokušati spriječiti kovrčavost lista breskve

Pravilna priprema tla

Prije sadnje breskve, pobrinite se da je tlo dobro pripremljeno. Tlo bi trebalo biti dobro drenirano i bogato hranjivim tvarima. Također, preporučuje se primjena đubriva prije sadnje.

Pravilno zalijevanje

Breskvi treba dovoljno vode, ali izbjegavajte prekomjerno zalijevanje koje može stvoriti povoljne uvjete za razvoj gljivica.

Redovno uklanjanje korova i ostalog biljnog materijala

Uklonite sve biljne ostatke, korov i drugo bilje koje bi moglo pridonijeti razvoju gljivica.

Pravilno orezivanje

Pravilno orezivanje breskve može pomoći u održavanju zdravlja biljke i smanjenju rizika od infekcije gljivicama.

Primjena fungicida

Primjena fungicida može pomoći u suzbijanju gljivica koje uzrokuju kovrčavost lista breskve. Međutim, ovo nije uvijek nužno ako se pravilno brinete za svoje biljke.

Prve se infekcije očekuju u proljeće za vrijeme pucanja ljuskica i bubrenja pupoljaka na temperaturama iznad 8°C i visokoj relativnoj vlažnosti zraka, a to je faza u kojoj se sprovodi zaštita fungicidima.

VAŽNO!
Ostvarena infekcija uzročnikom kovrčavosti breskve se ne može naknadno suzbiti te je zaštitu potrebno sprovoditi isključivo preventivno u navedenoj fazi – prije kiše.

Odabir sorti koje su manje osjetljive na kovrčavost lista

Pri odabiru breskve, birajte sorte koje su otpornije na ovu bolest.

Ovi savjeti mogu pomoći u smanjenju rizika od kovrčavosti lista breskve, ali ako se bolest pojavi, možda će biti potrebno primijeniti fungicid ili drugu metodu liječenja.

Agrosavjet.com