S velikom većinom glasova zastupnici Europskog parlamenta ovoga su tjedna usvojili rezoluciju o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) o kojem Europska unija pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dali su tako svojevrsne preporuke Europskoj komisiji na koji način bi trebala voditi pregovore sa SAD-om.

Rezolucija Europskog parlamenta nije pravno obvezujuća, no to je način na koji eurozastupnici, koji predstavljaju 500 milijuna građana EU-a, pokušavaju utjecati na pregovore i potaknuti Komisiju da posebnu pozornost u pregovorima posveti pitanjima koja smatraju iznimno bitnim. Osim toga, da bi američko-europski trgovinski sporazum stupio na snagu mora biti potvrđen u Europskom parlamentu što daje dodatnu težinu stavu te institucije.

Nakon dugotrajnih pregovora, zastupnici su postigli kompromis o načinu na koji žele da se ubuduće rješavaju sporovi između ulagača i država. U rezoluciji pozivaju na uspostavu novog sustava, koji bi zamijenio dosadašnji arbitražni mehanizam, tzv. ISDS, koji je ugrađen u ranije trgovinske sporazume. Zastupnici smatraju da novi sustav trebaju rješavati javno imenovani, neovisni profesionalni suci na javnim saslušanjima. Ističu pritom i da taj sustav mora osigurati da privatni interes ne može ugroziti ciljeve javnih politika.

U rezoluciji se spominje i da u kontekstu pregovora treba pojačati politički pritisak na SAD kako bi se zajamčio »puni vizni reciprocitet i jednaki tretman svih građana zemalja članica EU-a bez diskriminacije«. SAD, podsjetimo, još uvijek traži da državljani nekih članica, među kojima je i Hrvatska, imaju vizu za putovanje u Ameriku, piše Novi List.

– Sad imamo jasno očitovanje Europskog parlamenta da hrvatskim građanima, kao građanima EU-a, treba olakšati putovanje u SAD, kazao nam je jučer eurozastupnik Tonino Picula koji već mjesecima »gura« u europskim institucijama pitanje viza. Picula vjeruje da će zemlje čiji državljani još trebaju vizu za SAD sada, koristeći i rezoluciju, »pritiskati« Komisiju koja pregovara u ime država članica, da ovo pitanje stavi na dnevni red te da će i europski pregovarači »koristiti taj dio rezolucije kao argument«.

– Slobodno kretanje ljudi mora prethoditi slobodnom kretanju roba, poručuje Picula.

U rezoluciji se govori i o velikim razlikama u otvorenosti javnih nabava između EU-a i SAD-a te se poziva da TTIP omogući značajno otvaranje američkog tržišta javnih natječaja na svim razinama, kako bi se europske tvrtke mogle natjecati za dobivanje javnih ugovora u SAD-u u područjima, poput građevinarstva, prometa ili energetike. Hrvatski eurozastupnik Davor Stier već je ranije upozoravao na to da Europska komisija mora inzistirati da se američke javne nabave otvore ne samo na federalnoj razini, nego u svih 50 saveznih država. »To ostaje ambicija EU-a koju treba ishoditi u pregovorima«, ističe Stier, koji smatra da bi to bilo ključno »i za hrvatske tvrtke koje žele izvoziti u SAD i imaju konkurente proizvode«.