Ekološka udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “Eko plod” danas završava podjelu sadnica šljive, korisnicima koji su prethodno ispunili sve uvjete.

Naime, općina Prozor-Rama je zajedno s Ekološkom udrugom poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “Eko plod” ranije objavila Javni poziv za odabir korisnika za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2022. godine.

Na Javni poziv javilo se 63 korisnika koji ispunjavaju propisane uvjete, a ukupno je dodijeljeno 5500 sadnica šljive za jesenji period.