"O imovini neće odlučivati nijedna zajednička institucija na razini BiH, pa tako ni Parlamentarna skupština, što znači da se o tome neće pitati ni Denis Zvizdić. O imovini mogu razgovarati samo Republika Srpska i Federacija BiH jer su oni vlasnici te imovine, kako je to predviđeno Daytonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH", istaknuo je predsjednik RS-a Milorad Dodik na službenom Twitter profilu.

"Ne smatram spornim da se na kraju Republika Srpska i Federacija dogovore da daju na korištenje imovinu koja je potrebna za rad zajedničkih institucija BiH", istaknuo je.

Podsjetimo, predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH Denis Zvizdić kazao je kako "neće biti prihvatljiv put da se neka rješenja koja dolaze iz Belgije prepišu za BiH".

"Ono što može biti prihvatljivo jesu sljedeće premise na kojima mora biti utemeljen zakon o državnoj imovini - da je BiH titular državne imovine, da se moraju potpuno uvažiti i ugraditi odluke Ustavnog suda o državnoj imovini, sporazum o sukcesiji koji vrlo jasno propisuje šta je kome pripalo. Rješenje državne imovine treba da bude u BiH identično kako je ona riješena i u drugim državama koje su nastale raspadom Jugoslavije. Prema tome, nema nitko protiv da onaj dio državne imovine koji neće koristiti država bude spušten na razini entiteta, općina, gradova, da titular ostane država, a da te razine vlasti mogu samo dobiti tu imovinu na korištenje. Neprihvatljiva je ideja da država ono što ne koristi treba da prepusti nekome drugom", kazao je Zvizdić.

Naglašava da je imovina izraz suvereniteta svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine. Smatra da svi međunarodni dužnosnici mogu praviti jasnu razliku između istinskih predstavnika BiH i onoga što radi Milorad Dodik.

"Država se neće zaduživati da bi pomogla Dodiku da vrati dug", zaključio je Zvizdić u Rezimeu Federalne TV.