Tijeko zadnja 24 sata zaprimljeno 20 prijava građana u HNŽ-u u vezi sa koronavirusom (COVID-19). Prijave su se uglavnom odnosile na osobe koje su došle iz drugih zemalja i ne pridržavaju se mjera samoizolacije.

Djelatnici PP Rama-Rama izvršili provjeru za 3 osobe koje su došle iz inozemstva, a koje nisu bile prijavljene kod nadležnih institucija.

Pronađene su dvije osobe koje su kršile izrečene mjere epidemiološke službe samoizolacije, te je za iste sačinjena službena zabilješka i proslijeđena nadležnoj sanitarnoj općinskoj inspekciji radi izricanja sankcija.

Kontaktirano je 6 osoba te je utvrđeno da isti poštuju mjere samoizolacije.