Livanjska zajednica Frankfurt isporučila je veću količinu medicinskog materijala za potrebe Doma zdravlja Livno u vrijednosti od 3.600 eura.

Pošiljka se sastoji prvenstveno od osnovnih sredstava za rad koji su neophodno potrebni medicinskom osoblju i korisnicima usluga Doma zdravlja. Sama nabava i priprema dokumentacije za slanje, kako kažu, trajala je godinu dana, a robu je u više navrata darovala Sveučilišna klinika Frankfurt.

Iz Livanjske zajednice Frankfurt uputili su zahvalu svima onima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji projekta te se nadaju kako će ovo hvale vrijedno humanitarno djelo biti od koristi i korisnicima i davateljima usluga doma te da će potaknuti i druge institucije i zajednice na slične akcije.