Hrvati su više nego Bošnjaci nezadovoljni radom svih razina vlasti u Federaciji BiH. Općenito gledano, nezadovoljstvo građana je ogromno i teško da bilo koja razina vlasti može dobiti prolaznu ocjenu. Međutim, istraživanje koje je za potrebe američkog NDI-ja u drugoj polovici lipnja obavila agencija Ipsos, pokazuje da su Hrvati nezadovoljniji od Bošnjaka, piše Večernji list.

Loše ocjene

Lošim ili jedva dovoljnim je rad općinske razine vlasti ocijenilo 71 posto od ukupnog broja ispitanika u Federaciji. S druge strane, 27 posto je taj rad ocijenilo dobrim ili odličnim. S ovim postotkom, općine su i najbolje ocijenjena razina vlasti u ovom entitetu. Promatrano po nacionalnoj pripadnosti ispitanika, 82 posto Hrvata nezadovoljno je radom općinskih struktura vlasti. To je znatno više od postotka svih ispitanika u Federaciji koji su loše ocijenili rad općina.

Bošnjaci pokazuju manje nezadovoljstva i kada je u pitanju rad županijskih vlasti. Ukupno je 81 posto ispitanika u Federaciji županijskim vlastima dao ocjenu loš ili dovoljan, dok njih 17 posto smatra da je taj rad dobar ili odličan. Ako se samo izdvoje odgovori Hrvata, onda se ponovno pokazuje kako su hrvatski ispitanici nezadovoljniji od ostalih. Da županijska vlast radi loše ili dovoljno smatra 87 posto hrvatskih ispitanika. Samo 11% njih je rad vlasti u županijama ocijenilo kao dobar ili odličan.

Najlošija Federacija

Glavnina nezadovoljstva svih građana Federacije usmjerena je, ipak, na entitetsku razinu vlasti. Svojim (ne)radom i (ne)sposobnošću federalna je zasjenila sve druge razine vlasti. Od ukupnog broja ispitanika, njih 83 je rad federalne vlasti ocijenilo lošim ili dovoljnim. Među ispitanicima se nekako nakupilo 15 posto onih koji rad vlasti u Federaciji smatraju dobrim ili čak odličnim.

Hrvati su još u većem broju od prosjeka FBiH nezadovoljni radom entitetske vlasti. Skoro devet od 10 hrvatskih ispitanika je dalo negativnu ocjenu radu federalne vlasti. Impozantnih 88% ispitanika Hrvata je lošim ili dovoljnim ocijenilo rad vlasti koju predvode SDP i SDA uz asistenciju „Boljitka“ i ostataka HSP-a. Samo 11 posto Hrvata rad federalne vlasti ocjenjuje pozitivno.

U istraživanju nisu dane naznake u kojoj je mjeri ovakav stav Hrvata prema federalnoj vlasti posljedica načina na koji je ta vlast formirana, a koliko su doista zadovoljni njenim načinom rada u protekle tri i pol godine. Međutim, i svi drugi odgovori svjedoče o katastrofalnom imidžu „platformaške“ vlasti. I to među ispitanicima svih nacionalnosti. Na pitanje kako biste ocijenili rad trenutačne vlasti u FBiH u smislu provedbe politika koje poboljšavaju život građana, čak 52% ispitanika je izabralo najnižu ocjenu, a tek jedan posto najvišu. Četiri od pet ispitanika ima negativno mišljenje o učinku vlasti FBiH na unapređenju života građana.