Na jednom lokalnom portalu objavljen je 06. veljače 2019. godine tekst „Načelnik općine Prozor-Rama informirao Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske o Domu za stare i nemoćne osobe“. Budući da je u spomenutom tekstu izrečeno nekoliko  paušalnih i neistinitih tvrdnji, a u cilju istinitog informiranja ramske javnosti, dobili smo priopćenje HO Kuća mira koje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Stoji da je 5. prosinca 2018. godine održan sastanak  načelnika općine Prozor-Rama dr. Joze Ivančevića i predsjednika HO Kuća mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit fra Andrije Jozića u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Međutim, navedenom prigodom nije postignut nikakav dogovor oko sastava i imenovanja Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Rama. Kada je tijekom sastanka postalo vidljivo da se oko navedenoga pitanja ne može naći kompromisno rješenje, obje su se strane složile da se, u cilju smanjenja štetnih posljedica, koje bi mogle nastati za starački Dom, privremeno odustane od formiranja Upravnog vijeće, te da se imenuje vršitelj dužnosti na šest mjeseci. Naše tvrdnje su lako provjerljive uvidom u zapisnik sa spomenutog sastanka.

Neposredno nakon povratka u Ramu načelnik Ivančević i predsjednik HO Kuća mira fra Andrija Jozić održali su sastanak kojemu je nazočio i fra Milenko Petričević, v.d. ravnatelj Doma u ostavci. Iako su se  načelnik i fra Andrija tada suglasili da fra Milenko ostane v.d. ravnatelja još šest mjeseci, on je takav prijedlog odbio.

U novonastaloj situaciju načelnik Ivančević i fra Andrija su se usuglasili da svaki od njih razmisli o novome kandidatu,  te su uskoro zajedno otišli kod notara u Jablanicu kako bi provjerili neophodne procedure  za  imenovanje novoga v.d. ravnatelja.

Istiniti su navodi iz vašeg teksta da je notar u Jablanici iznio stav da je imenovanje v.d. ravnatelja moguće tek nakon imenovanja Upravnog vijeća. Međutim, notar je navedenim stavom ušao u kontradikciju sa svojim ranijim postupanjima po istom pitanju. Podsjećamo da je notar  Dubravko Opijač već ranije ovjeravao Aneks Ugovoru o osnivanju Doma kojim su dr. Jozo Ivančević, kao predstavnik Općine i fra Tomislav Brković, kao predstavnik HO Kuća mira, imenovali fra Milenka Petričevića v.d. ravnateljem bez Upravnog vijeća Doma.

Budući da je navedenim postupanjem notar kod nas pobudio sumnju, zatražili smo mišljenje nekih drugih notara. Svi su oni osporili Opijačeve navode, te su potvrdili da je, ukoliko postoji suglasnost predstavnika osnivača, u ovom slučaju načelnika Ivančevića i fra Andrije, moguće izvršiti imenovanje  v.d. ravnatelja Doma.

Nakon navedenih nedvosmislenih ocjena  dobivenih iz više izvora, a u  cilju realizacije dogovora oko imenovanja v.d. ravnatelja Doma, angažirali smo odvjetnika Marija Buntića da pripremi neophodnu dokumentaciju za ovjeru imenovanja v.d. ravnatelja Doma kod notara. Odvjetnik je Buntić razgovarao s načelnikom Ivančevićem pokušavajući s njim usuglasiti termin odlaska kod notara i imenovanja  v.d. ravnatelja Doma. Međutim, dr. Jozo Ivančević je odustao od imenovanja v.d. ravnatelja.
Nakon navedenog načelnikova postupka i odustanka od dogovora postignutog u Zagrebu, slobodni smo izraziti sumnju u iskrenost načelnikovih postupaka, te smo skloni vjerovati da je notar u Jablanici postupao,  po željama načelnika Ivančevića.
Naše tvrdnje su lako provjerljive uvidom u pisano pravno mišljenje-izvještaj odvjetnika Buntića, koje smo dostavili načelniku Ivančeviću.

Naravno da je odmah HO Kuća mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit o svemu izvjestila  Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te ne treba sumnjati, da su oni, bez obzira na načelnikove poluistinite dopise, vrlo dobro upoznati sa situacijom oko imenovanja upravljačkih struktura Doma.

Bez obzira na sve nesuglasice u proteklom razdoblju, izvješćujemo ramsku javnost da će HO Kuća mira i dalje aktivno raditi na otklanjanju onih okolnosti koje otežavaju završetak radova na Domu za stare i nemoćne osobe Rama, te i ovom prigodom pozivamo načelnika općine Prozor-Rama da, sukladno zakonu i postignutim dogovorima, imenujemo v.d. ravnatelja Doma, čime bi se stvorili preduvjeti za nastavak radova na Domu.

U Šćitu, 07.02.2019.god.
                                    HO Kuća mira