Najskuplje cigarete u Europi puše Norvežani gdje kutija prosječno košta 11,84 eura, dok su najjeftinije u Bjelorusiji gdje koštaju 92 eurocenta.

Najskuplje cigarete u EU su u Britaniji gdje kutija u prosjeku košta 11,1 euro, potom slijedi Irska sa cijenom od 9,6 eura, a na trećem mjestu je Francuska, u kojoj će cigarete ponovno poskupjeti od 1. siječnja i to za 30 eurocenti i dostići cijenu od 7,30 eura za kutiju.

U Švedskoj kutija cigareta u prosjeku košta 6,64 eura, u Nizozemskoj 6,32 eura, u Danskoj 5,91 euro, Belgiji 5,79 eura a u Njemačkoj 5,47 eura. Zatim slijedi Italija i Finska s cijenom od pet eura, pa Španjolska i Malta od 4,8 eura.

Najjeftinije cigarete u EU puše Litvanci sa prosječnom cijenom po kutiji od 2,06 eura, zatim Letonci sa cijenom od 2,49 eura te Bugari gdje kutija cigareta košta 2,55 eura. Zatim slijede Austrija i Češka sa cijenom od 3,25 eura.

U Hrvatskoj kutija cigareta u prosjeku košta 3,33 eura, u Rumunjskoj 3,4 eura, u Estoniji 3,5 eura, u Poljskoj 3,51 eura, a u Sloveniji i Cipru 3,9 eura. Izvan Europske unije, najskuplje cigarete su u Norveškoj, s prosječnom cijenom po kutiji od 11,84 eura.

Najjeftinije cigarete u europskim zemljama izvan EU su u Bjelorusiji gdje se u prosjeku kutija cigareta plaća 92 eurocenta, a na drugom mjestu je Srbija s prosječnom cijenom od 1,17 eura. Slijedi Ukrajina sa cijenom od 1,43 eura, a u Albaniji kutija cigareta košta 1,49 eura.