Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu prošle godine niže su za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Alkoholna pića i duhan u prosjeku su jeftiniji za 0,4 posto, odjeća i obuća za 4,3 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,1 posto, za koliko su jeftiniji i rekreacija i kultura, restorani i hoteli, te komunikacije.

U prosincu su namještaj i aparati za domaćinstvo u prosjeku bili jeftiniji za 0,7 posto u odnosu na novembar, a ostala dobra i usluge za 0,3 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Hrana i bezalkoholna pića u prosincu su, u odnosu na studeni, u prosjeku bili skuplji za 0,1 posto, za koliko je skuplje i zdravstvo, dok je prijevoz skuplji za 0,6 posto.

Razina cijena u prosincu prošle, u odnosu na isti mjesec 2019. godine niža je za 1,6 posto.

Odjeća i obuća u prosjeku su jeftinije za 10,4 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,8 posto namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za dva posto, a prijevoz za 10,3 posto.

U prosincu prošle, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, hrana i bezalkoholna u prosjeku su skuplji za 0,6 posto, alkoholna pića i duhan za 3,1 posto, zdravstvo za 0,9 posto, obrazovanje za 0,3 posto, restorani i hoteli za 1,7 posto, a ostala dobra i usluge za 0,2 posto.