Porezna uprava Federacije BiH objavila je nove podatke prema kojima je ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31. svibnja ove godine po prebivalištu osiguranika 513.145.

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je 5. svibnja zabilježen najmanji broj zaposlenih, 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih je povećan i 31. svibnja broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) veći je za 5.538.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka, saopćeno je iz Porezna uprave FBiH.