U prošloj godini, povjerenstva imenovana od Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja izdala su ukupno 19.736 suglasnosti za liječenje na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti, od čega 17% za KB Mostar. U ovom broju nisu uključeni pacijenti kojima suglasnost izdaju posebna stručna povjerenstva u zavodu, kao ni pacijenti na dijaliznom tretmanu jer je programom zdravstvene zaštite utvrđena obveza da se svim pacijentima s bubrežnom insuficijencijom osigura dijalizni tretman, navodi se u godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2014, piše Večernji list.

Od ukupnog broja izdanih suglasnosti najveći broj od 40% se odnosi na KCU Sarajevo, 23% za UKC Tuzla, 17% za KB Mostar, 9% za Centar za srce BH Tuzla i 11% za ostale zdravstvene ustanove u FBiH. Po županijama, najveći broj izdanih suglasnosti se odnosi na osigurane osobe iz Sarajevske županije, potom TŽ, ZDŽ, HNŽ, USŽ itd. Za pružanje zdravstvenih usluga i korištenje lijekova na teret sredstava fonda suglasnost su izdavala povjerenstva: za liječenje oboljelih od hepatitisa C i hepatitisa B; za liječenje oboljelih od multipleskleroze; za liječenje imunosupresivima; za liječenje citostaticima s posebnim režimom propisivanja; za ugradnju kohlearnog implantata kod djece, za upućivanje na liječenje u inozemstvo i povjerenstva u županijskim ZZO.

U 2014. na teret sredstava fonda liječeno je oko 22.000 pacijenata. Po vrsti oboljenja, od ukupnog broja onih čije liječenje je financirano sredstvima fonda, na liječenju citostaticima bilo je 9520 pacijenata, na liječenju od hepatitisa C i B, multipleskleroze, Chronove bolesti, imunosupresivne terapije, bilo je 915, na programu dijalize 1361; na liječenju radioterapijom 2974; na uslugama iz oblasti kardiologije i kardiokirurgije 5427, na uslugama iz oblasti neurokirurgije, ortopedije, torakohirurgije, transplantologije, vaskularne i urologije 1082, te liječenje povratnika u RS, 1215.