Izvozno-kreditna agencija IGA u potpunoj je financijskoj blokadi zbog presude u korist hrvatske kompanije Osijek-Koteks i nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a njen opstanak je ugrožen. Naime, 18. studenog 2020. godine Županijski Sud u Sarajevu dostavio je UNION banci, kod koje IGA ima otvoren glavni transakcijski račun, rješenje o izvršenju radi pljenidbe novčanog potraživanja, a u korist tvrtke Osijek-Koteks.

Tim činom su blokirani svi računi IGA-e kod poslovnih banaka, što onemogućava daljnji rad Agencije i izvršavanje preuzetih obveza, navodi se u informaciji IGA-e koja je pripremljena za narednu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta BiH narednog tjedna. UNION Banka je 29. prosinca 2020. godine izvršila prijenos sredstava s transakcijskog računa IGA-e u iznosu od 300.000 KM po izvršnoj presudi Županijskog suda u Sarajevu, te će sve buduće uplate biti usmjeravane na račun hrvatske kompanije do namirenja duga u cjelini.

Do tada Agencija IGA neće biti u mogućnosti izvršavati svoje tekuće obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i klijentima. "Ovdje posebno ističemo nemogućnost plaćanja pravnog zastupnika IGA-e i sudskih troškova za sporove u kojima je IGA strana u postupku, kao tužena ili kao tužitelj.

Nepojavljivanjem na sudu u svojstvu tužitelja smatrat će se da je IGA odustala od tužbe, čime će izgubiti pravo na naknadu štete. S druge strane, u svojstvu tužene strane neće imati priliku da iznese svoj odgovor, čime priznaje navode iz tužbe", navode iz agencije.

Tako će se, kako se ističe, dvostruko ugroziti imovina IGA-e, jer agencija nije u mogućnosti zaštititi svoju poziciju, a time ni imovinu. Na ovaj problem agencija je više puta ukazivala u prethodnim izvješćima i informacijama koje je dostavljala Vijeću ministara i Parlamentu BiH, jer su donesene prvostupanjske presude protiv IGA-e u tužbama Nove Banke Banja Luka, Bobar Banke u likvidaciji, Banke Srpske u likvidaciji, Prvog Faktora Sarajevo u likvidaciji, MF Banke AD Banja Luka i Raiffaisen banke Beč te Osijek-Koteksa i Primorja u stečaju.

Sve navedene tužbe, osim Osijek-Koteksa, za koju je donesena drugostupanjska presuda, nalaze se na drugostupanjskom sudu u Sarajevu i očekuje se njihovo rješavanje u toku 2021. godine. "Prema dosadašnjim iskustvima, očekivanja su da će biti potvrđene prvostupanjske presude i da će biti donesene slične izvršne presude kao i u slučaju Osijek-Koteksa, kojom su sada blokirani računi IGA-e. Blokada računa IGA-e ugrožava aktivni portfolio agencije u plasmanima i garancijama, kao i naplatu iz stečaja i tužbi koje su u tijeku, a gdje se IGA javlja kao povjeritelj", upozoravaju iz agencije.

Kako bi se riješio ovaj problem, IGA je podnijela Inicijativu za pokretanje procedure za izmjenu Zakona o uspostavljanju lzvozno-kreditne agencije BiH, u smislu izuzimanja od izvršenja nad računima IGA-e i sprovođenja stečaja nad agencijom. Kako tvrde, to je europska i svjetska praksa kada je riječ o ovakvoj državnoj agenciji sa specijalnom namjenom, prenosi Klix.

Naime, ovakve agencije u svim europskim zemljama su izuzete od regulative koja regulira komercijalno i privatno bankarstvo i osiguranje, upravo zato što se bave nekomercijalnim poslovima koji su u interesu ostvarivanja ciljeva ekonomske politike jedne zemlje.