Procjenjuje se da je više od 300 liječnika napustilo Federaciju Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. 1. 2016. do 15. 10. 2016. godine.

Do vjerodostojnih podataka o odlasku liječnika u Federaciji BiH je došla Liječnička komora Federacije BiH, a dostavili su ih županijske liječničke komore.

Broj liječnika koji su napustili Federaciju BiH do kraja 2016. procjenjuje se na više od 300.

Po županijama, u brojevima, to izgleda ovako:

Kanton Sarajevo – 38 liječnika
Tuzlanska županija – 47
Unsko–sanska županija – 80
Zeničko–dobojska županija – 17
Srednjobosanska županija – 7
Posavska županija– 5
Hercegovačko–neretvanska županija – 36
Zapadnohercegovačka županija – 3
Hercegbosanska županija – 2

Određeni broj liječnika, po procjeni Liječničke komore FBiH između 30-40, u inozemstvo odlaze direktno nakon Medicinskog fakulteta, što znači da nisu bili prijavljeni niti u jednoj liječničkoj komori.