Cijene bezalkoholnih pića i hrane, u koje su uključeni kruh i žitarice, meso i mlijeko, sir i jaja, u BiH su niže od prosjeka država Europske unije za 24 posto, a od zemalja u regiji skuplji smo jedino od Sjeverne Makedonije, rezultati su istraživanja Eurostata o komparativnoj razini cijena za 37 europskih država za prošlu godinu.

Ovo istraživanje je pokazalo da su alkohol i duhan takođe jeftiniji u BiH od prosjeka EU, i to alkohol za 28 posto, a duhan za 55 posto.

"BiH je po cijeni hrane i bezalkoholnih pića skuplja od Sjeverne Makedonije, ali je jeftinija od Srbije, Crne Gore, Albanije, te je jeftinija od Slovenije i Hrvatske, koje su članice EU", pokazuje istraživanje Eurostata.

Od zemalja u regiji, kada su u pitanju hrana i bezalkoholna pića, najskuplje su Hrvatska i Slovenija koje imaju indeks 97, zatim Albanija sa indeksom 79, Crna Gora i Srbija sa indeksom 78, te BiH 76, pa Sjeverna Makedonija sa indeksom 62.

Prema ovom istraživanju, cijene hrane i bezalkoholnih pića u BiH su u rangu sa Bugarskom, a u ovom segmentu skuplji smo od Poljske i Rumunije, koje su članice EU. Zanimljivo je da smo skuplji i od Turske, koja ima indeks cijena 70.

Prema uporednim indeksima razina cijena za odabrane proizvode u prošloj godini, gdje je indeks 100, u BiH hrana i bezalkoholna pića imaju indeks 76 - hljeb i žitarice 71, meso 69, mlijeko, sir i jaja 81, alkoholna pića 72, duhan 45, što pokazuje da je sve jeftinije u odnosu na prosjek EU.

Istraživanje je obuhvatilo 37 europskih država, od kojih su 28 članice EU, tri EFTA članice - Island, Norveška i Švicarska, te još šest zemalja koje nisu članice EU, a to su BiH, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i Turska.

BiH je jedina od ovih zemalja potencijalni kandidat za članstvo u EU, dok je preostalih pet zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže za "Nezavisne" da ovo istraživanje pokazuje da cijene samo djeluju niže u odnosu na prosjek EU, jer su, nažalost, prosjek bh. primanja i životni standard mnogo niži nego u EU.

"Iako se čini da smo sretni što imamo jeftinu hranu i bezalkoholna pića ovom statističkom razlikom, u stvarnosti ti proizvodi su relativno skuplji s obzirom na životni standard naših građana, na nezaposlenost i broj ljudi koji sebi mogu uopšte da priušte ove cijene", ističe Gavran. Napomenuo je da je dodatni problem što se radi o velikom dijelu tih proizvoda koji su uvezeni iz drugih država, pa novac koji platimo u BiH napušta državu, dok novac koji plate građani EU velikim dijelom ostaje u tim zemljama. Dodao je da nije iznenađujuće što smo u rangu i sa nekim zemljama koje su članice EU, jer je ekonomski razvoj u tim zemljema niži nego u većini europskih država.

Ovi rezultati se zasnivaju na istraživanju koje se provodi u okviru Projekta pariteta kupovne moći, pod rukovodstvom Eurostata i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Rezultati istraživanja su iskazani preko indeksa razina cijena koji omogućavaju poređenje među zemljama u odnosu na prosjek EU, te ako je indeks razine cijena veći od 100, zemlja se smatra skupljom u odnosu na prosjek EU, ako je manji od 100, zemlja se smatra jeftinijom u usporedbi sa prosjekom EU, prenose Nezavisne novine.