Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u pregovorima je s jednom američkom biotehnološkom kompanijom koja radi na istraživanju i iznalasku lijeka za Covid 19. Riječ je o biološkoj terapiji, a stručnjacima ove hrvatske bolnice ponuđen je angažman u jednom dijelu ovog velikog projekta.

- Žele nas angažirati u ispitivanju jednog dijela njihovog istraživanja koje bi moglo uključivati imunološke stanice u okviru nespecifične imunosti u terapiji Covid 19. To bi bila vrsta biološke terapije imunološkim stanicama što je danas među najmodernijim terapijama i kod liječenja tumora i virusa. Kada potpišemo pismo o povjerljivosti podataka dalje ćemo uostalom dogovarati što treba tko raditi ako se vidi da smo to sve u mogućnosti - pojasnila je prof.dr.sc Alemka Markotić, ravnateljica Infektivne, bolnice u kojoj su uspjeli uzgojiti Covid 19, piše Večernji.hr.

Laboratorijsko kreiranje novog koronavirusa od uzoraka pacijenata koji su od njega oboljeli u Hrvatskoj važno je iz više razloga, a jedan od njih je da će "hrvatski Covid 19", virus koji je dakle aktivan među nama, moći biti uspoređen s Covid 19 iz Amerike i Italije.

- Važno je imati nacionalni izolat zato što to omogućava da se uključimo u različite studije te u studije u izradi cjepiva. Izolirali smo iz biološkog materijala bolesnika, iz brisa bolesnika. To su postupci iz klasične virusologije da bi to mogli izolirati, a dio virusa je poslan u Njemačku kod našeg suradnika prof. Luke Čičin Šain u njemački Helmholtz Center s kojim imamo jedan međunarodni projekt na istraživanju i kreiranju cjepiva.

Surađujemo i u okviru istraživanja Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva koji vodi prof. Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, a ja vodim ovaj dio za Kliniku - kaže prof. Markotić navodeći kako su Covid 19 izolirali dr. Željka Mačak Šafranko sa timom liječnika i stručnjaka Ivan Christian Kurolt, Lidija Cvetko Krajinović, Petra Svoboda, Mihaela Kordun, Ivana Milica Lekšić.