Ukoliko neki stranac dođe državljaninu BiH u posjetu kao privatni gost, on po zakonu mora biti prijavljen u najbližem uredu Službe za poslove sa strancima ili policijskoj upravi.

Prijava boravka stranog gosta u Bosni i Hercegovini od 13. svibnja iznosi deset maraka. U protivnom, plaća se kazna.

Nakon odlične prošlogodišnje turističke sezone ove godine BiH očekuje novi rekordan broj stranih gostiju. Iz Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH pojasnili su da ovu pristojbu ne moraju plaćati hoteli, moteli i drugi organizirani, komercijalni smještaji.

"Za prijave boravka za strane državljane u Službi za poslove sa strancima ili policiji uspostavljena je pristojba u iznosu od deset maraka", rekao je Branislav Mojović iz Službe za poslove sa strancima, pišue Faktor.ba.

Međutim, ova pristojba ne odnosi se na hotelijere, već samo na prijave boravišta za strance koji su u privatnoj posjeti smješteni u privatnom smještaju.

"Hoteli i drugi smještajni kapaciteti imaju zasebne prijave. Oni ovjeravaju knjige stranih gostiju i te ovjere se plaćaju 50 maraka, ali se ta knjiga ovjerava jednom godišnje u Službi za poslove sa strancima. Do sad se ovjera knjige stranih gostiju plaćala pet maraka", naglasio je Mojović.

Odluka o izmjeni tarife administrativnih pristojba objavljena je u Službenom glasniku BiH 5. svibnja ove godine, a na snagu je stupila osam dana kasnije.

 ''Administrativne pristojbe se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH. Ističemo da će implementacija Odluka o izmjeni tarife administrativne takse rezultovati pozitivnim efektima na Proračun institucija BiH. Prijedlozima novih taksenih obveza i iznosa  pristojbi bi se na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima ostvarili javni prihodi, te su pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih pristojbi napravljene na način koji, po ocjeni Službe za poslove sa strancima u BiH, obsigurava najbolju efikasnost javnih prihoda pomenute službe u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju'', navedeno je u priopćenju Ministarstva sigurnosti.

Bljesak.info