Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji sutra bi trebao biti potvrđen u Domu naroda Federacije BiH. I dok se uglavnom govoriti o tome kako će financijski teret zakona snositi Federacija, nitko ne spominje teret koji će podnijeti županije. A on se najbolje vidi iz očitovanja kojeg su vlasti u HNŽ-u uputile nadležnim federalnim institucijama po ovome pitanju. Samo ova županija će morati zbog usvajanja spomenutog Zakon godišnje izdvajati dodatne milijune maraka za braniteljsku populaciju.

-Člankom 20. definirano je da će Županije svojim propisima urediti uvjete, način i postupak za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za razvojačene branitelje, a koji nisu obuhvaćeni člankom 19. Zakona, što praktično znači da bi ovo pravo Županije trebale osigurati za sve razvojačene branitelje mlađe od 57 godina, a koji ispunjavaju ostale uvjete iz članka 19. Uvažavajući prethodno narečeni broj neuposlenih osoba evidentiranih pri Službi za zapošljavanje HNŽ i distinkciju prava na federalnoj i županijskoj razini, moguće je zaključiti da bi Županija ovo pravo trebala osigurati za cca 3500 osoba i sukladno projekcijama o prosječnoj mjesečnoj naknadi za osobe iz članka 19. (cca 200 KM- 5 KM po mjesecu sudjelovanja u Oružanim snagama) izdvojiti 700.000,00 KM mjesečno, odnosno 8.400.000, 00 KM na godišnjoj razini. Napominjemo da se narečeni podaci od strane relevantnih institucija koriste bez načela ograničenja svrhe. Uvažavajući činjenicu da je Proračunom HNŽ za Izdatke na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja planirano za 2019.godinu 2.410.000,00 KM, razvidno je da je ostvarivanje ovog prava neostvarivo s aspekta Županije. Također smatramo da bi neujednačena primjena ove odredbe po drugim Županijama, obzirom na njihove financijske mogućnosti, mogla dovesti do neravnopravne primjene u ostvarivanju prava ove kategorije, te predlažemo unificirano primjenu ovog prava na području cijele F BiH – navodi se u očitovanju HNŽ-a prema Vladi Federacije BiH.

Predloženim Zakonom o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, člankom 7. definirano je da su nezaposleni razvojačeni branitelji i članovi njihove obitelji oslobođeni plaćanja osobnog sudjelovanja u troškovima korištenja zdravstvene zaštite ( ne navodeći tko će pokrivati te troškove), kao i nabave ortopedskih pomagala, ukoliko to pravo ne mogu koristiti po drugoj osnovi.

Međutim, budući su prednacrtom Zakona nezaposleni razvojačeni branitelji, oslobođeni plaćanja osobnog sudjelovanja u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (participacija), to praktično znači da bi eventualnim prihvaćanjem ove odredbe, po ovoj osnovi, na godišnjoj razini, za neuposlene razvojačene branitelje bilo potrebno osigurati dodatnih 97.500,00 KM ( po osnovi premije osiguranja- markice koja je 20 KM), te za sada nepoznat iznos participacije za članove njihovih obitelji. Pravo na financiranje ortopedskog pomagala razvojačenim braniteljima i članovima njihove obitelji, ne može se točno financijski iskazati, ali sa sigurnošću se predviđa da će isto zahtijevati prevelika financijska sredstva. Po važećim propisima pravo na sufinanciranje ortopedskog pomagala imaju samo ratni vojni invalidi kojima je potreba za istim proistekla kao posljedica ratnog stradavanja, te je ovo Ministarstvo za ove namjene u protekloj godini izdvojilo 80.134,95 KM. S obzirom da je broj razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji mnogo veći od broja ratnih vojnih invalida koji imaju pravo na ortopedsko pomagalo, utoliko će i potrebita financijska sredstva za financiranje ovog prava biti znatno veća.

-HNŽ već godinama povećava izdvajanja za braniteljsku populaciju, ali kada vam više razine vlasti usvajaju ovakve zakona i samo stvaraju dodatne financijske obveze onda dolazimo do problema. Nitko županije nije pitao na koji način će financirati ove nametnute obveze i kako mogu iznaći nove milijune maraka za ovu namjenu. Neće ovo biti problem samo HNŽ-u nego i svim ostalim županijama – ističu naši sugovornici iz Vlade HNŽ.

Dodaju kako je ovo samo nastavak trenda prebacivanja obveza na županije, što srednja razina vlasti neće moći još dugo izdržati.

-Federacija nam nameće nove obveze, lokalne zajednice tužbama pokušavaju doći do sredstava iz županijskog proračuna, a korisnici proračuna stalno podnose nove tužbe. Naravno da se postavlja pitanje kako sve to izdržati i očuvati stabilnost proračuna. Naša politika je bila da nema povećanja zateklih dugovanja i obveza, ali sa svim novim momentima, teško da možemo zadržati takav trend – zaključili su sugovornici iz Vlade HNŽ za Ero.tel.

M.K./Ero.tel