Nakon pomicanja sata, očekuju se "kraći" dani u poslijepodnevnim satima. Pomicanje kazaljki ne događa se u svim državama svijeta, niti se kod onih koji miču kazaljke događa u isto vrijeme. U Meksiku, Kanadi i većini SAD-a satovi se pomiču u noći sa 4. na 5. studenog.